Susan Runsten: Handslaget har fått nationell uppmärksamhet på väldigt kort tid

Susan Runsten och Jonathan "Ollio" Josefssons konstverk Tegelverket

I maj undertecknade ett 40-tal offentliga och privata bygg- och fastighetsbolag en avsiktsförklaring om att skala upp återbruksmarknaden. Det var trångt och livat i Kronhuset – och samtidigt högtidligt. Lite som att stå på tröskeln till något nytt.

Susan Runsten, processledare hållbarhet här på Business Region Göteborg  du har jobbat länge för att vi skulle komma hit. Vad känner du nu när vi har en signerad avsiktsförklaring? 

– Glädje och stolthet. Glädje över att Göteborgs Stad och Göteborgs fastighetsägare faktiskt vill gå samman på det här sättet och bidra till en mer hållbar byggbransch med mer cirkularitet – och stolthet över att vi kan göra sådant här i Göteborg. Det skapar hopp, det går kanske ändå, vi kanske kan nå våra tuffa mål och klara av vår klimatomställning. Men samtidigt finns vetskapen om att nu måste vi leverera också, det finns ett allvar i botten och jag känner en ödmjukhet inför vad vi måste göra nu tillsammans. Vi har ju skakat hand på en massa saker i och med avsiktsförklaringen.

Handslaget fick stort genomslag i media och på sociala medier där åtskilliga fastighetsägare visat upp sig med sina stenar från Jonathan ”Ollio” Josefssons konstverk, inte sant?

– Verkligen. Och när jag samtalar med städer som Stockholm, Östersund, Gävle och Västerås nämner de det här initiativet. De menar att nu går Göteborg verkligen före och frågar hur de kan använda sig av detta också i sina städer. Så handslaget har fått nationell uppmärksamhet på väldigt kort tid.

Vad händer nu?

– Nu ska vi hitta ett bra sätt att samverka så att vi får den energi och det lärande som vi behöver för att infria våra löften i avsiktsförklaringen. Alla aktörer ska träffas om några veckor för att prata om var vi befinner oss idag och hur vi ska hjälpas åt för att ta oss framåt. Sedan är avsiktsförklaringen en del av en plattform för klimatneutralt byggande som ska lanseras på Frihamnsdagarna den 25 augusti. För frågorna är fler än hur vi ska få till ett cirkulärt byggande för att vi ska klara omställningen – vi måste även jobba med saker som upphandlingsfrågor, klimatledarskap och hitta nya material och produkter som är mindre klimatpåverkande.

2025 ska en väl utvecklad återbruksmarknad vara utvecklad står det i avsiktsförklaringen – hur kommer en sådan marknad konkret se ut? 

– Vi har en byggbransch i Göteborgsregionen idag där det finns väldigt många byggentreprenörer, rivningsentreprenörer, materialtillverkare, återförsäljare, lagerhållare och så vidare som alla behöver utveckla återbruksrelaterade tjänster så att vi får den här marknaden att fungera. En rivningsentreprenör måste till exempel kunna erbjuda fastighetsägarna att demontera saker som ska kunna återbrukas och frakta det till ett ställe där det kan lagerhållas så att nästa aktör kan återanvända produkterna. Och fastighetsägarna måste tillgängliggöra fler produkter – så fort de ska renovera eller bygga om någonting ska de inventera lokalerna och se vad de eller någon annan kan återanvända. Då kommer det bli mer produkter. Alla i byggbranschen behöver förbereda sig för det som snart kommer hända här i regionen.

Kan fler bygg- och fastighetsbolag skriva på avsiktsförklaringen i efterhand? 

– Det kan de absolut och det är redan många som hört av sig. Är man fastighetsägare och nyfiken på detta är det bara att höra av sig till mig så berättar jag mer om vad avsiktsförklaringen innebär.

Och det finns tegelstenar kvar från Ollios konstverk att dela ut? 

– Ja det gör det! Jag tror vi har kvar 20 stenar så många fler har chansen att få sin del av konstverket.

Kontakt

Susan Runsten
Susan Runsten
Processledare
Kontakta mig om: Hållbar stadsutveckling, Samverkan