Tillväxt Turism - samarbete som stärker besöksnäringen

Turismen är en viktig näring i Göteborgsregionen - under 2014 omsatte näringen ca 23 miljarder kronor och gav helårssysselsättning åt 16 700 personer. Nu vill vi utveckla fler produkter och stärka konkurrenskraften ytterligare bland företag inom besöksnäringen.
Tillväxt Turism - samarbete som stärker besöksnäringen

Ökad turism

På nationell nivå finns en målsättning om att fördubbla turismen på en 10 års period fram till år 2020, och i Västra Götalandsregionen finns en vision om att år 2020 vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsdestination. För att nå dessa mål behöver insatser göras.

Fler produkter på export

Genom samverkansprojektet Tillväxt turism ska vi få fler hållbara företag inom besöksnäringen, nya exportmogna produkter som efterfrågas av marknaden och utarbeta en modell för samverkan. En modell som tydliggör för företagen vilket stöd som finns att få i de olika faserna av produktutvecklingen, med utgångspunkt i marknadens behov.

En annan viktig del i projektet är att öka samverkan mellan turismorganisationer och kommunerna i Göteborgsregionen. Det är lokalt som den faktiska destinationsutvecklingen sker.

Kunskap och kontakter

Företagen som deltar i projektet kommer att erbjudas möjligheter till samverkan med andra företag i branschen. Syftet är att ta fram nya internationellt hållbara produkter inom turism. Företagen kommer också erbjudas stöd i form av produkt- och företagsutvecklande insatser samt hjälp med kunderbjudande, paketering och marknadsföring.

Lanserade produkter

 

Färgbox

Tillväxt Turism är en viktig insats för att förverkliga ambitionen om att Göteborgsregionen ska vara en hållbar destination ur alla aspekter. Business Region Göteborg sätter fokus på att stärka företagen inom besöksnäringen genom att erbjuda företagsutvecklande insatser till företagen. Deltagande parter är Göteborg & CoTuristrådet Västsverige och Business Region Göteborg, där vi är projektägare. Projektet pågår mellan 2016-2018.

Projektet Tillväxt Turism delfinansieras av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala fonden.

Tillväxt Turism samarbete

Tip a friend