Testbäddar

Göteborg utgör en levande testbädd för innovativa och hållbara lösningar och regionen är den del av landet som har flest antal testbäddar. Här finns ett flertal olika testbäddar där samverkan är en nyckel för hållbar utveckling. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt.
Testbäddar

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Vanligtvis kategoriseras testbäddar enligt nedan:
- Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktoiner kan testas i kontrollerad miljö
- Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
- Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i

Vi på Business Region Göteborg har goda erfarenheter av att initiera och medverka i olika typer av testbäddar. Som neutral aktör kan vi driva och samordna projekt där många parter med kompletterande kompetenser kan stråla samman och tillsammans utveckla nya lösningar, som sedan kan testas i verklig stadsmiljö.

Vår strävan är att det inom respektive projekt utvecklas kompetens och koncept med nya lösningar, som på sikt kan exporteras eller attrahera investeringar och etableringar till regionen.

Hitta och läs mer om ett antal av regionens testbäddar>>

Saknar du någon testbädd? Kontakta Lars Bern, Områdesansvarig Innovation, lars.bern@businessregion.se

Testbädd Göteborg

Testbädd Göteborg är en satsning som skall ta tillvara den innovationskraft som finns i staden genom samverkan på en helt ny nivå. Initiativet inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och Science Parks.
Läs mer >>

 

Testbädd Göteborg

Har du en idé som du vill testa innan den når marknaden? Eller vill du utveckla en framgångsrik produkt eller tjänst och söker samarbete med företag, staden, forskare och institut? Vill du få tillgång till expertis som kan ta din idé till nästa nivå? Då kan en testbädd vara något för dig!
Vill du veta mer om initiativet Testbädd Göteborg? Klicka här >>

Tip a friend