Testbäddar

Göteborg utgör en levande testbädd för innovativa och hållbara lösningar och regionen utgör den del av landet som har flest antal testbäddar.

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. 

Vi har goda erfarenheter av att initiera och medverka i olika typer av testbäddar. Som neutral aktör kan vi driva och samordna projekt där många parter med kompletterande kompetenser kan stråla samman och tillsammans utveckla nya lösningar, som sedan kan testas i verklig stadsmiljö.

Vår strävan är att det inom respektive projekt utvecklas kompetens och koncept med nya lösningar, som på sikt kan exporteras eller attrahera investeringar och etableringar till regionen.

Hitta och läs mer om ett antal av regionens testbäddar>>

Saknar du någon testbädd? Kontakta Lars Bern, Områdesansvarig Innovation, lars.bern@businessregion.se

 

Tip a friend