Ytanalys och ytdesign

8 februari 2024
Testbädden innefattar laboratorier utrustade för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner med en helhetslösning för karakterisering och optimering av ytor och ytinteraktioner.

Exempel på områden som vi arbetar med inom ytkemi och ytdesign är:

- Produktion och karakterisering och av nano-/mikomaterial som partiklar, grafen, kolnanorör och beads där vi också arbetar med optimering av löslighet/inblanding i vätskor eller kompositer. Vi arbetar med optimering av nanopartikeldispersioner och stabiliseringar. Vi utvecklar också funktionella beläggningar och bläck baserade på nanopartiklar. Inom detta område finns även expertis och forskningsfront inom nanosäkerhet (nanosafety).


- Ytdesign, alltså modifiering av ytor där vi kan skräddarsy egenskaper som avstötning, vidhäftning, friktion, smörjning eller laddning för applikationer som smutsavstötning, limning, pulverflöden, valsning, fiberprocesser, medicinteknik och sväljning.


- Behandling av ytor, exv. inom områden som cleaning/tvättning, målning, polering eller anti-isbehandling.


- Optimering av effekter, exempelvis inom life-science där vi inte bara karakteriserar de instrumentellt mätbara egenskaperna, utan också genom panelstudier kopplade till verifierade modeller och avancerad statistisk analys kan länka instrumentanalysdata till konsumenternas upplevelser.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Material
Labb
Testbädd
Göteborgsregionen