Nya Destination Invest vill investera i entreprenörer i socioekonomiskt svaga delar av Göteborg

Bild på Destination Invest Business Region Göteborg

Mindre än 1 procent av riskkapitalet i Sverige hittar till entreprenörer utanför storstädernas stadskärnor, till exempel i förorten, vilket ett antal kartläggningar visat under de senaste åren. För att vända på utvecklingen startas ett nytt investmentbolag, Destination Invest, med fokus på entreprenörer i utvalda delar av Göteborg.

Entreprenörer med goda affärsidéer skapar intressanta affärsmöjligheter och utgör en viktig del av ekosystemet, som kan ge fler nya företag som växer och erbjuder jobb. De utgör också goda förebilder och bidrar till positiva effekter för samhällsutvecklingen. För att kunna satsa och expandera sina verksamheter söker entreprenörer externt kapital, men den rapporterade fördelningen av riskkapitalet är skev och når inte vissa grupper i samhället, till exempel de talangfulla entreprenörerna i utvalda delar av Göteborg.

Det kommer ge bra affärer, starkare entreprenörskluster och även göra det mer attraktivt att investera i Destination Invest, säger Klementina Österberg, VD GU Ventures

Flera aktörer satsar betydande resurser på att bidra till bättre samhälls- och stadsutveckling, särskilt i områden som Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Redan idag arbetar Volvo Cars, Stena Fastigheter, Framtidenkoncernen samt Business Region Göteborg med ett antal aktiviteter med fokus på skola, fritid och arbete i dessa områden och tar nu ännu ett steg.

Läs mer: Starka göteborgsaktörer i Handslag för Biskopsgården

Destination Invest: En Ny Investeringssatsning

De fyra aktörerna har nu i samarbete med GU Ventures, som är kopplat till Göteborgs universitet, beslutat sig för att bidra till uppstarten av en ny investeringsverksamhet med fokus på entreprenörer i ovan nämnda områden. Namnet Destination Invest valdes utifrån den satsning som fyra av samarbetsparterna gjort under namnet Destination Tynnered.

-    Förhoppningen är att vi i det långa loppet genom satsningen har bidragit till att etablera flera nya företag i Göteborgsregionen, där entreprenörerna som startat dessa kommer från just dessa områden. De utgör goda förebilder och kommer uppmuntra andra till att våga göra en liknande resa. Det bidrar i sig till en positiv utveckling för dessa områden och Göteborgsregionen i stort, säger Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg.

Destination Invest är helägt av GU Ventures, som har arbetat med investeringar och etablering av nya företag i många år. Planen är GU Ventures ska bygga upp den nya investeringsverksamheten med stöd av entreprenörer och andra talanger, samt resa kapital för investeringar.

Läs mer: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän: Trygghetsvärdar sprider lugn på skolor

Starkare Näringsliv och Konkurrenskraft

-    Våra entreprenörer ger inspiration och drivkraft till andra att följa sina drömmar, samt blir substantiella arbetsgivare, men för att uppnå det behövs externt kapital, som kan ge entreprenörerna muskler. Vi har många bra investerarkontakter som vi kan bidra med, för att skapa en mer jämlik fördelning av kapitalet. Det kommer ge bra affärer, starkare entreprenörskluster och även göra det mer attraktivt att investera i Destination Invest, säger Klementina Österberg, VD GU Ventures.

Destination Invest kommer att samarbeta med det ekosystem som redan idag kan stötta entreprenörerna och saminvestera med det nätverk av investerare som är etablerat. Övertygelsen är att det finns många talangfulla entreprenörer i de utvalda områdena, vilka söker kapital och kan få del av såväl nätverk som investeringar och locka fler att investera. Det nya investmentbolaget kommer ge bra affärer för såväl investerarna som entreprenörerna. Det kommer även stärka befintligt näringsliv och dess konkurrenskraft, samt den entreprenöriella miljön i staden.

Platsutveckling i Göteborgsregionen

Platsutveckling innebär att skapa lockande miljöer för besökare, invånare, företag och investeringar. Business Regions fokus är på hållbar platsutveckling, där vi hanterar olika aspekter och syften, från att skapa tillåtande miljöer till att adressera trygghetsfrågor.

Så arbetar Business Region Göteborg med platsutveckling

Kontakt

Bild på Lena Sultanovic
Lena Sultanovic Magnusson
Processledare
Kontakta mig om: Hållbar stadsutveckling, Samarbeten, Social hållbarhet