Article image
25 anledningar att vara stolt över Göteborg 

25 anledningar att vara stolt över Göteborg 

Det finns många anledningar att vara stolt över Göteborg. Här bjuder vi på några skäl till att som göteborgare sträcka på sig lite extra nu när vi summerar 2019.

Main content

På Business Region Göteborg kommer vi att fortsätta att lyfta fram Göteborgs styrkor, möjligheter och utmaningar och dela med oss av fakta, kunskap och kontakter även 2020. Följ oss gärna för att hålla dig uppdaterad.  

Självklart finns det också utmaningar i Göteborgsregionen. I Göteborgs stads näringslivsstrategiska program visar vi hur staden arbetar med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Ta en titt i det prisbelönta programmet här. 

1. Göteborg driver landets tillväxt 

I 2019 års rapport om regionens företagande kunde vi berätta att Göteborgsregionen till skillnad från de övriga storstadsregionerna är en nettoexportör och att jobbtillväxten i de utländska företagen är betydligt högre än för riket i stort. Under 2018 var nettoexporten i Göteborgsregionen cirka 33 miljarder kronor, medan Stockholmsregionen och Malmöregionen hade underskott på drygt 197 respektive cirka 35 miljarder kronor. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/goteborgsregionen-enda-storstadsregion-i-landet-som-ar-nettoexportor 

2. Västsverige en av Europas mest innovativa regioner 

32 procent av Sveriges totala FoU-investeringar inom privat sektor sker i Göteborgsregionen. Västsverige kliver fram starkast av de svenska regionerna och ligger nu på 12:e plats i Europa, enligt EU Regional Scoreboard som rankar regionernas innovationsförmåga. Men rankingen visar också att innovationskraften hos SME-företagen behöver öka. 
https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/vastsverige-en-av-europas-mest-innovativa-regioner-men-innovationskraften-hos-de-mindre-foretagen 

3. Lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna 

Göteborgsregionen fortsätter att uppvisa den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna. Årsmedel för 2018 var 5,6 procent för personer i åldern 16-64 år att jämföras med Stockholmsregionens 5,9 procent och Malmöregionens 9,8 procent. Arbetslösheten bland utrikesfödda liksom utanförskapet är alltjämt en svår utmaning. I vår årliga rapport om arbetslöshet går vi på djupet i frågan, läs den här. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/arbetslosheten-minskar-snabbast-bland-utrikesfodda 

4. Kompetens och nätverk lockar världen till Göteborg 

Det pålas för fullt i Göteborgsregionen när gårdagens planer är på väg att bli färdiga byggnader. Näringslivet ska få de allra bästa förutsättningarna i en av världens mest nytänkande storstadsregioner. Business Region Göteborgs Andreas Göthberg reflekterar i en intervju över möjligheter och utmaningar: 

– Kortsiktigt kan det vara ett bekymmer på vissa plan när saker och ting inte fungerar. Men många som kommer hit räknar lyftkranarna och ser dem som ett tecken på att de kommit till en expansiv region med framåtanda, det är en positiv signal för väldigt många. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/andreas-gothberg-vi-har-lyckats-extremt-bra-med-att-bygga-goteborgs-varumarke 

5. Lindholmen – historien, visionen och rollen som accelerator 

Hur kunde ett nedlagt varvsområde utvecklas till en ledande innovationsmiljö? Varför är den så unik och vad betyder den för Göteborgsregionens utveckling? I januari lät vi några röster berätta om nycklarna bakom Lindholmens framgång. Maria Fuxborg, vice VD på Lindholmen Science Park, var en av dem.

– Lindholmen Science Park skapades för tjugo år sedan av en mängd modiga beslutsfattare inom näringslivet, politiken och akademin för att bygga en bättre framtid för Göteborg, säger hon. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/lindholmen-historien-visionen-och-rollen-som-accelerator 

6. Lönesumman växer snabbare i Göteborg än i Sverige i stort 

Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Visste du att lönesumman växer snabbare här än i riket och övriga storstadsregioner? Framförallt är lönesummetillväxten störst inom byggbranschen och tjänstesektorn. Vi botaniserar i Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik 2019. 
https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/fakta-statistik-2019-tillvaxt-och-arbetsmarknad 

7. EU-pris till Göteborg Stads näringslivsstrategiska program 

Business Region Göteborg fick i år ta emot priset European Entrepreneurial Region Award 2020 (EER Award 2020).     
– Vi är så glada och stolta över priset! Det är en bekräftelse på framdriften av det näringslivsstrategiska programmet som drivs av Business Region Göteborg, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program på Business Region Göteborg.   

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/eu-pris-till-strategin-bakom-goteborg-stads-naringslivsstrategiska-program 

8. I framkant inom life science – ibland bäst i världen 

– Göteborg står bakom väldigt många uppfinningar inom biomaterial, allt från ortopediska implantat till öronimplantat, sårvård och nya material. Vi är jätteduktiga på transplantationer och nummer ett när det gäller livmoderstransplantationer. Ett annat område vi kanske inte alltid lyfter är odontologi och dentalimplantat där vi kunskapsmässigt är bland de bästa i världen. 

Iris Öhrn, investeringsrådgivare life science, ger sin syn på Göteborgs styrkor, möjligheter och utmaningar i vår serie intervjuer med medarbetare på Business Region Göteborg, vilka på olika sätt bidrar till utvecklingen av regionens näringsliv.   

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/iris-ohrn-om-life-science-klustret-vi-maste-hitta-vara-riktiga-selling-points 

9. Göteborg klättrar i ny ranking av företagsklimatet 

Efter att i åratal ha dalat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner klättrar Göteborg i den senaste mätningen. 

– Trendbrottet sänder en viktig signal, nu har det vänt. Men vi kan inte slå oss till ro, det finns ingenting som motiverar varför vi inte skulle kunna ligga betydligt bättre, vi har alla förutsättningar, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg med ansvar för företagsklimatet. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/goteborg-klattrar-i-ny-ranking-av-foretagsklimatet 

10. Göteborgsregionen har flest testbäddar i landet

Vi testar framtiden tillsammans. Med satsningen Testbädd Göteborg, initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs universitet, växlas tempot upp för att tillsammans med näringslivet utveckla hållbara lösningar för morgondagens utmaningar och för att möta FN:s mål om hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).  
businessregiongoteborg.se/sv/samverka/innovation/testbadd-goteborg-tillsammans-testar-vi-framtiden 

Testbäddar är ett viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmålen - se filmen.

11. Göteborg visar vägen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser 

Stadens alla byggande förvaltningar och bolag går samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner. På sikt vill man göra bygg- och anläggningsbranschen helt utsläppsfri.  

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/goteborg-visar-vagen-till-utslappsfria-bygg-och-anlaggningsplatser 

12. Innovationslabb: Hur bor vi smart i framtiden? 

Många aspekter kring boende är just nu under utveckling och förändring. För att boosta innovation kring framtida boende bjöd Business Region Göteborg tillsammans med Klimat2030, in företag, offentlig sektor och kreatörer till ett Innovationslabb som genererade nya innovativa idéer för det smarta framtida boendet.  

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/innovationslabb-hur-bor-vi-smart-i-framtiden 

13. Sjöfartsaktörer från hela världen samlas på Donsö Shipping Meet 2019 

Göteborgs skärgård hamnade i början av september i rampljuset när världens sjöfartsaktörer samlades på Donsö för branschmässan Donsö Shipping Meet. Hållbarhet inom branschen stod högt på agendan, liksom innovationer och finansiering. Över 2 000 besökare kryssade bland mässmontrarna, minglade med branschkollegor och lyssnade på seminarier med bland andra Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/sjofartsaktorer-fran-hela-varlden-samlas-pa-donso-shipping-meet-2019 

14. Göteborgs fordonskluster lockar tysk Ministerpresident 

Den tyska delstaten Baden-Württembergs ministerpresident, Winfried Kretschmann, med en delegation från både näringsliv, forskning och institut besökte under hösten Göteborgsregionen i syfte att studera hur Göteborg arbetar med omställningen av fordonsklustret tillsammans med andra aktörer.

– Att denna stora delegation, från en region som själva har ett otroligt starkt fordonskluster, väljer att besöka Göteborg för att studera omställningen i branschen är ett tydligt kvitto på att vår regions fordonskluster ligger i framkant och konkurrerar med de bästa i världen, säger Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/goteborgs-fordonskluster-lockar-tysk-ministerpresident 

15. Exporten från Göteborg ökar kraftigt 

Sedan 2010 har näringslivet i Göteborgsregionen haft en stark tillväxt i varuexportvärdet. Under 2017 noterade Göteborgsregionen en real ökning i varuexporten på hela 13 procent. Denna utveckling följdes upp under 2018 med en real värdeökning för exporten på ytterligare 6 procent. Var femte anställd  i Göteborgsregionen arbetar i dag i ett utlandsägt företag. Samtidigt slås nya rekord i resandet till och från regionen. Intresset för Göteborg är internationellt mycket stort.  

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/fakta-statistik-2019-rikt-utbyte-med-varlden 

... och här är 5 tips till dig som vill nå ut på en internationell marknad: 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/5-tips-till-foretagare-som-vill-na-ut-till-en-internationell-marknad 

16. Näringslivet engagerar sig allt starkare i klimatfrågan 

– Att sätta klimatet mitt i affärsmodellen är framtiden. Dels av det enkla skälet att det inte finns någon annan uthållig väg att gå. Men också av rent kommersiella skäl – näringslivet behöver bli bättre på att navigera i en värld som i ökad omfattning kommer kräva fossilfria och klimatneutrala produkter, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson i oktober månads vd-utblick. Läs hela artikeln här och följ gärna Business Region Göteborg på Linkedin för att hålla dig uppdaterad om näringslivets framgångar, utmaningar och möjligheter i Göteborgsregionen. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/vd-utblick-naringslivet-engagerar-sig-allt-starkare-i-klimatfragan 

17. Dynamiken i Göteborg lockar företag att etablera sig 

Deras innovationer har fått stor uppmärksamhet av svenska företag, finansiärer och nätverk. Och de uppskattar dynamiken, mentaliteten och nätverkandet. Vi tar pulsen på tre finska företag som på olika sätt nu etablerar sig i Göteborg. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/dynamiken-i-goteborg-lockar-finska-foretag-att-etablera-sig 

18. En region i positiv förändring 

Göteborgsregionen växer snabbare än vad någon kunnat förutspå. Visste du till exempel att det runt 2030 är troligt att både Trollhättan och Borås kommer att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion? 
Bland storstadsregionerna har arbetsmarknadsregionen i Göteborg den starkaste sysselsättningstillväxten. Den starka jobbtillväxten i Göteborgs arbetsmarknadsregion drivs till stor del av det höga förädlingsvärdet som skapas i regionens varor och tjänster. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/fakta-statistik-2019-en-region-i-positiv-forandring 

19. Nyföretagaranda i Nordost 

Dragan Sako är mannen som, lite mot sin vilja, blivit en institution i nordöstra Göteborg. I tio års tid har han varit den som lotsat, vårdat och stöttat de som kommit för att prata nyföretagande och utveckling av befintliga småföretag på Business Center vid Angereds Torg.  

− Det finns många vägar från idé till företagande, lika många som det finns människor. Och kunder som kommer till mig har alla olika förutsättningar, sin egen erfarenhet och sin egen utgångspunkt. Det gör det extra viktigt för mig som affärsrådgivare att vara lyhörd så att jag kan sätta mig in i kundens situation,säger Dragan Sako, företagsrådgivare på Business Center vid Angereds torg. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/business-center-ger-kraft-till-nya-foretagare-i-nordost 

20. Hållbara lösningar blir konkreta affärer i byggboomens Göteborg 

Isolering av ålgräs, ett munstycke som sparar vatten från kranen och designade solpaneler till fasader och tak. Det var bara några av de hållbara lösningar som presenterades när 27 företag från norra Europa fick chansen att möta bygg- och fastighetsbolag och andra intressenter på Living Lab 8 maj i Göteborg. Syftet med Living Lab-dagen var att Göteborgs Stad och en mängd andra aktörer inom bland annat bygg- och fastighetsbranschen skulle få ta del av nya, innovativa lösningar inom fossilfritt byggande. Ett 150-tal deltagare från åtta länder deltog och knöt nya affärskontakter. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/hallbara-losningar-blir-konkreta-affarer-i-byggboomens-goteborg 

21. Göteborgsregionen välkomnar internationell talang 

Göteborg är en internationell region och människor från hela världen kommer hit för att arbeta på företag och universiteten. Den 6 december deltog 200 utländska yrkesmän- och kvinnor och deras familjer i stadens 19:e årliga Expat Christmas Event. Totalt var över 40 länder och cirka 30 olika företag representerade. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/goteborgsregionen-valkomnar-internationell-talang 

22. Konjunkturnedgången har bromsat in i Göteborgsregionen 

Det senaste årets konjunkturnedgång har bromsat in under tredje kvartalet i Göteborgsregionen. Byggbranschen ser ljusare på framtiden och jobbtillväxten är nära fyra gånger starkare här än för riket i stort. Det framgår av Business Region Göteborgs konjunkturrapport i december 2019. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/konjunkturnedgangen-har-bromsat-i-goteborgsregionen 

23. Yesbox – Home of entrepreneurs 

För att göra det enkelt för nystartsföretagare att både komma igång med sitt nya företag och att ta nästa steg i sitt företagande, har sedan två år ett unikt samarbete vuxit fram i Gamlestan i Göteborg. Under ett och samma tak, i anrika historiska lokaler där den första Volvon byggdes, samlas idag 13 nystartsaktörer för att stötta alla som vill starta eget eller utveckla en nystartad verksamhet.  

https://www.yesboxgoteborg.se/ 

24. CampX stärker fordonsklustret ytterligare  

CampX är Volvo Groups nya innovationscentrum. Här samlas hundratals tekniska experter och affärsexperter inom automatisering, elektromobilitet och uppkopplade fordon som kommer delta i samarbetsprojekt med leverantörer, externa partners och start ups. Nyckeln är precis densamma här som på så många andra ställen – riv staketen, öppna upp och samverka över gränserna. Det är så Göteborgsregionen blivit en ledande nod inom transport och fordon. Med CampX stärks regionens och Sveriges position några snäpp till. 

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/vd-utblick-campx-starker-landets-ledande-fordonskluster-ytterligare 

25. Fortsatt stort intresse för regionens smarta och hållbara lösningar 

När Green Gothenburg summerar året ser man att intresset för smarta, hållbara och gröna lösningar från Västsverige är stort, även i år. Under året har vi haft 42 delegationsbesök med 506 deltagare från 25 olika länder. Under 46 tillfällen har västsvenska företag fått möjlighet att presentera sina lösningar och även fått chansen att få relevant marknadsinformation.   
https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/fortsatt-stort-intresse-regionens-smarta-och-hallbara-losningar 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content