Article image
Fakta & Statistik

Nya siffror befäster Göteborgsregionens styrkor

Göteborgsregionen växer snabbare än någon kunnat förutspå. 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik visar på en attraktiv region i positiv förändring.

Main content

Fakta & Statistik som årligen sammanställs av Business Region Göteborg är den mest omfattande statistiska sammanställningen av näringslivets utveckling i Göteborgsregionen. Statistiken är hämtad från officiella källor och belyser regionens status när det gäller näringslivet, befolkningen, miljö samt utvecklingen framåt. Den innehåller också många jämförelser med Sverige och andra storstadsregioner och är en del av marknadsföringen av Göteborgsregionen.

– Fakta och statistik riktar sig till alla som vill ha en enkel och korrekt bild av näringslivet och tillväxten i Göteborgsregionen. Här redovisas fakta som investerare ofta eftersöker om regionen. För den som vill gå djupare i analysen finns till exempel rapporten Näringsliv och tillväxt som är baserad på tio definierade utmaningar regionen står inför, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Intresset för att etablera sig och investera i regionen är stort och satsningen på infrastruktur och stadsutveckling leder till ökad pendling och inflyttning.

– Jag tror att många människor inte till fullo begriper vilken oerhört stark utveckling vår region har just nu. Göteborgsregionen är en attraktiv region som står mitt uppe i ett sällan skådat utvecklingssprång. Fordonsindustrins omställning och ombyggnationerna i staden har drivit på tillväxten rejält, säger Henrik Einarsson.

En titt i backspegeln visar att antalet invånare i arbetsmarknadsregionen har ökat med 187 000 personer sedan år 2000 samtidigt som 134 000 fler jobb har skapats. Runt 2030 är det troligt att även Uddevalla, Trollhättan och Borås tillhör Göteborgs arbetsmarknadsregion som därmed kommer omfatta 1,75 miljoner invånare jämfört med dagens 1,17 miljoner.

Samtidigt är målet att skapa 120 000 nya jobb och att centrala Göteborg ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser.

– Vi har just nu en kö av företag som vill växa i centrala Göteborg, det säger en hel del om vår attraktivitet, säger Henrik Einarsson.

Axplock ur Fakta & Statistik

Fakta & Statistik bjuder på mycket matnyttig information om Göteborgsregionen. Här framgår bland annat att:

… 2017 var fler än en miljon invånare bosatta i Göteborgsregionen. Befolkningen är relativt ung och mer välutbildad än riksgenomsnittet. Regionens två stora lärosäten har sammanlagt runt 50 000 studenter och när det gäller humankapital och livsstil rankas Göteborg högt bland europeiska storstäder.

… Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag som Volvobolagen, SKF, AstraZeneca med flera. Lönesumman växer snabbare än i riket och övriga storstadsregioner. Sysselsättningen i regionen ökar också i snabbare takt än riksgenomsnittet och arbetslösheten är lägst bland storstadsregionerna.

exporten från Göteborgsregionen har ökat kraftigt de senaste åren och var femte anställd arbetar i ett utlandsägt företag i Göteborgsregionen. Samtidigt slås nytt rekord för resandet till och från regionen.

… Göteborgsregionen är en ledande forskningsregion med stark internationell konkurrenskraft. Av Sveriges totala privata FOU-investeringar sker 25 procent i Göteborgsregionen och Chalmers Ventures har utsetts till världens tolfte bästa universitetsassocierade företagsinkubator.

… det faktum att Skandinaviens största import- och exporthamn ligger i Göteborg bara är en av anledningarna till att Göteborgsregionen rankas som Sveriges bästa logistikregion. Dessutom finns här nya stora logistiketableringar och en avancerad, snabbt växande transportinfrastruktur med miljön i fokus.

Ladda ner rapporten här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content