Lighthouse

7 oktober 2022
Lighthouse samlar ledande maritima intressenter genom samarbete mellan industri, samhälle, akademi och institut för forskning, utveckling och innovation inom sjöfartsbranschen.

Lighthouse fokuserar på långsiktig utveckling, forskning och innovation genom att: skapa samarbetsforskning och nätverksplattformar och tillhandahålla stöd och resurser för marin forskning.

Läs mer på Lighthouses webbplats

Detaljer

Fordon & mobilitet
Partnerskap
Testbädd
Göteborgsregionen