Material i marin miljö

7 oktober 2022
Testbädd för material i marin miljö erbjuder utveckling, testning och verifiering av antifoulingsystem och korrosionsskydd.

Testbädd för material i marin miljö är belägen på Kristineberg Marine Research and Innovation Center i Fiskebäckskil (Skaftö). Anläggningen samlar kompetens, laborativa resurser och fältinfrastruktur. Vi kan bland annat hjälpa dig med framtagning av material och ytskydd, tillförlitlighets- och verifieringstest av material och beläggningar mot marin påväxt (marine fouling) samt med avseende på marin korrosion.

Testbädden erbjuder tjänster som täcker stora delar av innovationskedjan, från idé till produkt på marknad. Vi hjälper våra kunder och partner med grund- och tillämpad forskning, verifiering av koncept, kundprojekt och sekretessbelagda R&D utvecklingsprojekt. Vi utför även standardiserade tester enligt ISO/CEPE för validering och registrering inför marknadslansering.

Läs mer på RISE:s webbplats

Detaljer

Energi & miljöteknik
Verklig miljö
Kommersiell
Testbädd
Fyrbodal