Fokus på hållbara transporter när Göteborg ställer om

Jonas Eriksson

Det händer mycket inom mobilitet, grön omställning och elektrifiering i Göteborgsregionen. I initiativet Gothenburg Green City Zone arbetar Jonas Eriksson som verksamhetsledare, där man arbetar för att skapa framtidens transportsystem. Med målet att få ett utsläppsfritt och effektivt transportsystem till 2030 så testas och skalas innovationer och lösningar upp för att få ännu större genomslagskraft.

– För att kunna ställa om måste man våga tänka nytt och tänka tillsammans. Att tänka nytt är att utgå från teknologiskiftena – elektrifieringen, automatiseringen och digitaliseringen – och undersöka hur vi kan använda dem för att skapa ett utsläppsfritt transportsystem. Vi tror att man kan göra detta bättre när man samarbetar, säger Jonas Eriksson. 

För att omställningen ska skyndas på utvecklas nya lösningar genom ny teknik i både fordon och infrastruktur och samtidigt behövs invanda beteenden förändras. Inom Gothenburg Green City Zone finns en fullskalig testmiljö med olika testbäddar där både privata och offentliga aktörer samverkar för hållbara transporter. Allt för att skynda på den nödvändiga omställningen.

Det är en stor utmaning som Gothenburg Green City Zone verkar för att komma närmare en lösning på. Att ställa om till utsläppsfri trafik i en storstad som ständigt växer är ingen lätt uppgift att lösa.

Vi börjar lokalt i Göteborg med visionen att göra vårt arbete till ett inspirerande exempel för fler. Genom vårt arbetssätt vill vi sprida våra erfarenheter och hoppas det kan hjälpa och inspirera andra städer. Det är skapandet av ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans, säger Jonas.

Man pratar ofta om Göteborg som innovationsmotor och det stämmer ju verkligen, inte minst inom fordonsindustrin. Och att staden erbjuder en testbädd i den befintliga stadsmiljön där alla kan få vara med för att få till omställningen är jättespännande. Vi ser ju att även om utsläppen minskar går det för långsamt, därför måste vi ha de här djärva projekten med nästan omöjliga visioner för att komma framåt, fortsätter han.

  • Vill du veta mer om grön omställning, hållbar mobilitet eller utsläppsfria transportsystem? Kontakta Jonas Eriksson
  • Under våren har Business Region Göteborg tagit fram en mobilitetsguide där matnyttiga fakta kring trender inom mobilitet och transport finns. Här kan du ladda ner Mobilitetsguiden
  • Vill du veta mer om EVS som hålls i Göteborg 2025? Här finns mer information om EVS 38.