Branschikon Fordon

Fordon & mobilitet

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen. Här finns hela näringskedjan inom fordonsproduktion, unika testmiljöer, bred kompetens samt världsledande forskning och utveckling kring framtidens hållbara och uppkopplade mobilitet. 

Göteborgs styrkor inom fordon och mobilitet

I Göteborgsregionen finns fantastiska utvecklingsmöjligheter för företag verksamma inom fordon, mobilitet och relaterade branscher.

Laddstation elbil

Elektrifiering

Göteborg har en stark position som internationell förebild inom elektrifierade transporter och energilösningar. Stadens öppenhet för samverkan, i kombination med ett komplett ekosystem för fordonstillverkning, har gett oss en unik position när det gäller att göra omställningen till ett elektrifierat och uppkopplat transportsystem.

Elektrifierade fordon och transporter
Lindholmen Science Park

Innovation

I Göteborg pågår världsledande forskning och utveckling och regionen står för över en tredjedel av Sveriges privata FoU-investeringar. Kombinationen av avancerad tillverkningsindustri och väl utvecklade samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet skapar ett innovativt klimat som driver utvecklingen framåt, inte minst inom regionens fordonsindustri och framtidens hållbara mobilitetslösningar.

Göteborg – Sveriges innovationsmotor
Tre personer, en kvinna och två män, sitter och lyssnar i en sal på Chalmers

Kompetens

I Göteborg har vi byggt bilar sedan 1927. Snart hundra år senare transformeras fordonsindustrin på ett lika genomgripande sätt som när bensinmotorn ersatte hästen – och lilla Göteborg positionerar sig alltjämt som ett av de globalt absolut ledande naven inom fordonstillverkning och mobilitetslösningar. Detta hade inte varit möjligt utan tillgång till den högkvalificerade kompetens som finns i regionen.

Tillgång till kompetens

Göteborgsregionens fordonskluster är världsledande inom säkerhet, elektrifiering, autonom teknik och uppkopplade fordon. Regionen är hemmaarena för Volvo Cars, AB Volvo, Geely, CEVT och NEVS, och många teknik-, design- och tjänsteleverantörer till fordonsindustrin.

36 000 personer arbetar i fordonsindustrin i Göteborgsregionen

Så kan vi hjälpa dig

Vi öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling.

Kontakta oss för information om vad som händer i branschen, samverkansprojekt samt möjligheter för investering och etablering i Göteborgsregionen. 

Välkommen till vårt kontor
Exteriör av köpcentrum med människor

Vill du etablera ditt företag här?

Funderar du på att etablera dig i Göteborgsregionen? Vi kan bistå med hjälp kring lediga lokaler, investeringshjälp, branschkontakter etc - det vi kallar All Inclusive Etableringstjänst.

 

All inclusive etableringstjänst.
En inzoomad bild på bil som laddas med el

Omställning till ett elektrifierat transportsystem

Göteborg och hela världen behöver ställa om för att minska växthusgasutsläppen från transporterna och beroendet av fossila drivmedel. Det kräver samverkan mellan stadens aktörer och näringslivet. Är du som företagare intresserad av att vara med? Hör av dig till oss! Vi har kunskapen och kontakterna så att ditt företag kan bli en del av omställningen, då vi samordnar stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem till 2030.

Läs mer om omställningen där elektrifieringen visar vägen
Vy över centrala Göteborg, hamneninloppet och älvstranden

Gothenburg Green City Zone

I Gothenburg Green City Zone testar vi ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna ska vara hundra procent utsläppsfria redan 2030. Ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu.

Läs mer och bli en del av initiativet
Leende kvinna under gruppmöte

Nätverk och mötesplatser

Söker du nya företagskontakter? Vill du hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller är du nyfiken på mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?  

Vi listar nätverk och mötesplatser åt dig här
Lindholmen med färja vid hållplats

Miljöer för innovation

En viktig nyckel till regionens framgångsrika fordonsbransch är samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Lindholmen Science park och Johanneberg Science Park i Göteborg fungerar som plattformar för tvärvetenskapliga och branschöverskridande projekt. Här finns bland annat Test Site Sweden som utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för hållbara transporter. Samverkan inom regionen har även resulterat i AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

 

Läs mer om branschen och regionala tillgångar
Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar - delade utvecklingsmiljöer

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster eller organisatoriska lösningar. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka om regionens testbäddar.  

Läs mer om regionens testbäddar
Bild
liten omslagsbild podd Business Göteborg

Podden Business Göteborg

Här fördjupar vi oss i Göteborgsregionens näringsliv. Hur går det? Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre? I podden träffar vi start-ups, småföretagare och framgångsrika föregångare. Emanuel Karlsten leder samtalen och med sig i varje avsnitt har han en sakkunnig i ämnet från Business Region Göteborg.

Intervju med Jim Rowan, nytillträdd vd på Volvo cars

Jim Rowan är nytillträdd vd på Volvo Cars. I detta exklusiva och liveinspelade specialavsnitt av Business Göteborg får du höra om hans bakgrund, varför han lockades av jobbet på Volvo och hur han ser på bolagets framtid.

Lyssna på poddavsnittet

Göteborg laddar för framtiden

Göteborg fick 2030-sekretariatets laddguld i slutet av 2021. Men hur går arbetet? Vilka är utmaningarna? Och hur svårt kan det vara att få till laddstolpar, appar och system som håller takten med utvecklingen och ett utsläppsfritt Göteborg 2030?

Lyssna på poddavsnittet

Vägen till Göteborg

Att Northvolts och Volvo Cars nya batterifabrik landar i Göteborg har nog inte undgått någon. Men hur gick det till och hur hård var egentligen konkurrensen?

Lyssna på poddavsnittet

Så ska Göteborg bli en världsutställning för hållbar omställning

Hela Sverige pratar om klimatet och om att ställa om från fossila bränslen men hur redo är vi för en sådan omställning? Finns det andra alternativa bränslen? Kommer elen att räcka? Och vad gör vi när litiumet till batterierna tar slut?

Lyssna på poddavsnittet

Göteborg och mikromobiliteten

Galet störigt? Idiotisk utveckling? Eller vansinnigt viktigt? De flesta har tagit ställning kring cyklar, sparkcyklar och annan mikromobilitet. Det har Göteborg också.

Lyssna på poddavsnittet

Kontakta oss gärna

På Business Region Göteborg är vi fler personer som arbetar med frågor rörande fordon, transport, logistik, infrastruktur, elektrifiering och etableringsfrågor. Hör gärna av dig till oss!

Joel Görsch
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Fordonsindustri Miljöteknik
Anne Piegsa
Processledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan
Spyros Ntemiris
Projektledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan
Mikael Kilter
Projektledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan