Castellum och Platzer prisas som återbrukare

Maria Perzon, Örjan Rystedt och Christin Carlsson från Årets återbrukare Castellum, tillsammans med Johanna Hult Rentsch och Emma Aaben från Årets uppstickare Platzer.

Fastighetsbolaget Castellum har infört ett ambitiöst klimatberäknings- och uppföljningssystem i sina projekt och utses till Årets återbrukare för att ha tagit stora kliv både internt och externt. På kort tid har även Platzer höjt sina cirkulära ambitioner rejält, och utses därför till Årets uppstickare.

I år är det systematiken i arbetet som belönas inom Göteborgs Handslag för återbruk. Båda företagen bidrar också till framväxten av en storskalig återbruksmarknad. Ihop med bland andra Kålltorps bygg gör de omhändertaget byggnadsmaterial tillgängligt för andra.

Det engagemang som Årets återbrukare har visat inom Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande lyfts fram särskilt av Business Region Göteborg i sin motivering.

– Castellum delar gärna med sig av lärdomar och kunskap, och de har gjort stora insatser för att höja kunskapsnivån internt för att sänka trösklarna för alla anställda att vara med och driva på utvecklingen. Målet är att alla deras projekt, stora som små, ska använda sig av återbruk. Precis det ledarskap som vi behöver se mer av, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.  

På kort tid har även Platzer gått från att sporadiskt använda återbruk till en avsevärd uppskalning med en systematik kring mål, uppföljning, kravställning och kunskapshöjande insatser för hela bolaget. När Årets uppstickare summerade 2023 visade det sig att samtliga tio renoveringsprojekt som genomförts under året innehöll betydande inslag av återbruk.  

– Platzer har även förstått vikten av att föra dialog med alla sina upphandlade byggentreprenörer, och involvera dem för att få effekt i sin värdekedja, säger Patrik Andersson.

Framtiden Byggutveckling får hedersomnämnande

Ett extra hedersomnämnande går till Framtiden Byggutveckling för stort mod, innovativ upphandlingsprocess och höga ambitioner i byggandet av Kvarteret Återbruket i Selma Stad. Gamla våningsplan i betong från det rivna IKEA-varuhuset i Kållered sågas upp och blir till grunden för 70 nya lägenheter i Hisingsbacka, bland annat.

Handslaget för återbruk har nu två år på nacken. Antalet anslutna parter har växt till 56. Det rör sig främst om fastighetsbolag, både privata och offentliga, men även förvaltningarna inom stadsutveckling.

I Business Region Göteborgs färska enkät svarar hela 94 procent av aktörerna att de idag arbetar cirkulärt, åtminstone i viss mån. Andelen som svarar ”väldigt ofta” har ökat från 6 till 18 procent sedan i fjol.

– Nu ser vi att allt fler fastighetsbolag börjar hitta sina former och jobbar systematiskt med återbruk i sitt löpande projektarbete. Men fler behöver sätta verksamhetsmål för cirkulärt byggande. Vart tredje är inte där ännu, säger Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling, Business Region Göteborg.

Siktet är också inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

REbygg är ett sådant initiativ. Det startades av Kålltorps bygg, Castellum, Platzer och Vasakronan för att öka återbruket och minska klimatavtrycket. Även Kaminsky, Hifab och Wallenstam har anslutit sig. Varje produkt i sortimentet har en unik QR-kod och är kvalitetskontrollerat för återbruk.

– Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige, säger Susan Runsten.

Juryn för Årets Återbrukare och Uppstickare i Göteborg:

Susan Runsten, processledare, Business Region Göteborg

Anastazia Kronberg, processledare, Business Region Göteborg

Anna-Maria Blixt, specialist cirkulär ekonomi, Stadsbyggnad IVL Svenska Miljöinstitutet

Christine Olofsson, specialist Innovation och hållbarhet, Byggföretagen

Anders G Johansson, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna

Fakta: Handslaget för återbruk

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återbrukas en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder av material.

Genom Handslaget vill Göteborgs stad och fastighetsbranschen i Göteborg höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030.

Läs mer om: Handslaget för återbruk

Läs mer om: REbygg.nu

Läs mer: Göteborgs bästa återbrukare utsedda (2023)

Läs mer: Göteborg tar storkliv mot återbruk

Kontakt

Susan Runsten
Susan Runsten
Processledare
Kontakta mig om: Hållbar stadsutveckling, Samverkan