Göteborgs bästa återbrukare utsedda

Robin Skantze, Amanda Höijer, Kristina Pettersson Post och Magnus Tengberg från Vasakronan flankerar Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg (näst längst till höger)

Fastighetsbolagen Vasakronan och Hufvudstaden hyllas för sitt cirkulära arbete när Göteborgs uppmärksammade handslag för återbruk firar ett år. De har båda visat hur omhändertaget byggnadsmaterial och återanvänd inredning kan få nytt liv vid renovering utan att tumma på kvalitén.

Vasakronan har sedan flera år varit pionjär inom cirkulärt byggande och visat andra fastighetsbolag hur man kan jobba praktiskt. Det har skett i flera medialt uppmärksammade projekt i Göteborg.

Bolaget utses till Årets återbrukare för att ”genom hög mognadsgrad, systematisk implementering i den egna organisationen och genom aktiv spridning och påverkan mot andra, såväl i de egna entreprenörsleden som mot staden, bidragit till förflyttning av hela marknaden”, skriver Business Region Göteborg i sin motivering.  

– Vasakronan utvecklar ständigt sin process för att nå de egna målen om klimatneutralitet, bland annat genom en offensiv satsning på återbruk i allt från ombyggnationer till rivningsprojekt. Det är bara att gratulera, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

För Hufvudstaden har startsträckan varit kortare. I samband med renoveringen av sitt kontor tänkte företaget om helt och hållet – från allting nytt till nästan uteslutande återbruk. För detta utses man till Årets uppstickare.

Henrik Gustafsson projektledare Hufvudstaden blir s hr glad fr att utses till rets uppstickare inom terbruk i Gteborg

”Produkter har upcyklats och integrerats i kontorskonceptet, och man har med mod utmanat attityder internt och påverkat externa samarbetspartners”, lyder motiveringen. Lärandet har mynnat ut i att Hufvudstaden satt konkreta mål kring återbruk och integrerat återbrukstänk i sin uthyrningsprocess.

Öppnar för återbruk i detaljplaner och bygglov

I maj förra året tog Göteborg ett storkliv mot återbruk, vilket gav eko i branschen. 40 aktörer inom fastighets- och byggsektorn tog i hand för cirkulärt byggande under en ceremoni i Kronhuset, ett av stans äldsta hus. Som tecken på engagemanget fick alla var sin del av det specialbeställda konstverket Tegelverket.

Då fanns femton stenar kvar, men nu är de slut efter att ytterligare aktörer har anslutit sig. Senaste nytt är att Stadsbyggnadsförvaltningen gör åtagande som kan möjliggöra för återbruk i samband med detaljplaner och bygglov.

– Det är en potentiell gamechanger som kan skapa förutsättningar för cirkulärt byggande redan i tidiga skeden.  Att Göteborgs stad nya organisation för stadsutveckling nu är med och utvecklar kunskap och samverkar möjliggör för ambitiösa återbruksprojekt framöver, säger Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling, Business Region Göteborg

Allt fler fastighetsbolag arbetar cirkulärt

Även bland de engagerade fastighetsbolagen, varav hälften är privata, har en väsentlig förflyttning skett inom de områden som handslaget omfattar. En självskattningsenkät som Business Region Göteborg har genomfört visar att en majoritet har utvecklat cirkulära arbetssätt och börjat ställa krav på återbruk vid upphandlingar. De inventerar vad som går att återbruka i mycket större utsträckning än tidigare.

Kommande år blir det ökat fokus på att identifiera och matcha olika rivnings-, om- och nybyggnadsprojekt i Göteborg, berättar Susan Runsten. Två av tre aktörer säger sig ha konkreta projekt att jobba cirkulärt med i närtid.

– Material som någon vill bli av med ska ju kunna användas av någon annan i ett cirkulärt flöde. Här behövs timing, nya tjänster och tät dialog där Handslaget kommer till konkret nytta, säger Susan Runsten.

Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

– Stor förflyttning och många fina nomineringar. Nu vet vi att det går och kan bli hållbart även ekonomiskt. Dags att lägga in nästa växel och skala upp arbetet, sa Patrik Andersson under dagens återsamling i Kronhuset.

– Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige. Bra jobbat!

Fakta: Handslaget för återbruk

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder av material.

Genom Handslaget vill Göteborgs stad och fastighetsbranschen i Göteborg höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030.

Läs mer: Göteborg tar storkliv mot återbruk

Läs mer: Handslaget för återbruk

För mer information, kontakta:

Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling, Business Region Göteborg

031-367 62 12

susan.runsten@businessregion.se