Tillbaka till publikationer

Konjunkturen #4 2023

Konjunkturen 4 2023
Lågkonjunktur även i Göteborg under hösten - Läget förvärras i byggsektorn och tjänsteföretagen har tappat kraftigt i lönsamhet under senaste kvartalet. Handeln stärks bara marginellt. Men tillverkningsindustrin viker uppåt till normalstarkt läge tack vare exporten och utsikterna inför nästa år. Regionens ekonomi växer under 2023, och arbetsmarknaden håller ställningarna.

Läs mer i vår publikation konjunkturrapporten om konjunkturen och läget i Göteborgsregionen samt ta del av mer info i de bifogade PPT-bilderna.