Article image
Bloomberg

Därför är Sverige näst bäst i världen på innovation

Sydkorea och Sverige toppar för andra året i följd Bloombergs ranking av världens 50 mest innovativa länder. ”Det visar att Sverige fortsätter att visa vägen med nya innovationer och att vi är konkurrenskraftiga”, säger Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation på Business Region Göteborg.

Main content

Bloombergs innovationsindex som publiceras för sjätte året bygger på sju kriterier, bland annat hur mycket som satsas på forskning och utveckling samt koncentration av inhemskt utvecklade hightech-företag.

Maria Strömberg, avdelningschef Kluster och innovation på Business Region Göteborg, ser rankingen som ännu ett bevis på att Sverige ligger långt framme när det handlar om att skapa förutsättningar för innovation.

Det blir ju tydligt att länders olika strategier ger olika utfall och Sveriges bidrar till framgång, säger hon.

Vad är det som gör att Sverige hamnar så högt upp i rankingen? Vad är det vi förstått som andra länder inte gjort?

Sverige investerar i forskning och det finns stor koncentration av forskare inom såväl akademi som näringslivet. Vi lyckas även med att växla upp på investerade medel och addera värden till det som produceras. Sverige håller också en hög nivå när det gäller teknikutveckling inom rymd- och försvarsindustrin, inom bioteknik, ICT och förnybar energi vilket ger höga betyg i Bloombergs ranking.

Vad skiljer oss från Sydkorea?

– Sverige är långt bättre rankat inom produktivitet än Sydkorea. Vi skapar helt enkelt högre värden i det som produceras per arbetad timme. Men detta är konjunkturberoende och vi har sedan flera år en positiv konjunkturutveckling. Det Sverige enligt Bloombergs ranking behöver stärka, och där Korea är starkare, är andelen arbetsför befolkning med högre utbildning, till exempel civilingenjörer eller människor verksamma inom nya framtidsteknologier.

Hur stämmer Göteborgsregionens sätt att stärka innovationsklimatet in med Bloombergs kriterier?

Strategisk kompetensförsörjning är viktigt även för innovationsklimatet och är en del av vårt arbete i samverkan med en mängd aktörer. Att till exempel få ungdomar att bli intresserade av tekniska utbildningar på olika nivåer och att se industrin som en attraktiv arbetsgivare är viktiga delar. Vårt arbete med att skapa samverkan mellan näringsliv i olika branscher för att arbeta fram nya innovativa lösningar är viktigt för att möta till exempel städers utmaningar inom en rad områden som följer av en växande befolkning. Tillsammans med akademi och institut skapar vi förutsättningar för företag att testa och utveckla innovationer i simulerade eller verkliga miljöer, så kallade testbäddar, vilket också bidrar till ökad samverkan mellan stora och små företag, något som i sin tur främjar ett positivt innovationsklimat.

Varför är det så viktigt med ett bra innovationsklimat?

Ett bra innovationsklimat attraherar kompetens som söker sig till anställningar här, men det attraherar också investeringar och etableringar. Det goda innovationsklimat som vi har i Göteborgsregionen bygger mycket på det goda samarbete som finns mellan näringsliv, akademi, institut och offentliga aktörer. Våra tre Science Parks i Göteborg utgör viktiga plattformar för denna samverkan och attraherar nya företag att etablera sig där för att kunna vara en del i det innovationsfrämjande klimatet.

Färgbox

Bloombergs innovationsindex väger in sju faktorer: 1) Investeringar i forskning och utveckling, 2) skapande av mervärde, 3) produktivitet per capita, 4) koncentration av inhemskt utvecklade hightech-företag, 5) befolkningsandel med högskoleutbildning, 6) befolkningsandel verksam inom forskning och 7) antal patent sett till befolkningens storlek.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content