Article image
Bill van Amburg och Mats Harborn

Utblick: Så påverkar utvecklingen av elfordon och 5G i Kina den europeiska fordonsindustrin

Företag verksamma i den europeiska fordonsindustrin behöver ha noggrann koll på vad som händer kring Kina – särskilt vad gäller elektromobilitet och utvecklingen inom 5G. Det konstaterade två ledande experter som gästade Business Region Göteborgs Automotive Gothenburg Networking Event paneldiskussion.

Main content

Bill van Amburg, VD för intresseorganisationen Calstart, och Mats Harborn, ordförande för Europeiska handelskommissionen i Kina och vd för Scania i Peking, bjöds in för att diskutera fordonstrender och tendenser i sina respektive hemländer och ur sin respektive synvinkel. Calstart, med säte i USA, är världens största organisation för samordning av frågor kring renare transportteknologi och miljöpolicies, och Bill van Amburg inledde med att berätta att elektrifieringen kommer stort i USA med lättare fordon och längre räckvidd som två dominerande tendenser. Det blir allt vanligare med elektrifierade skolbussar och cityleveranser och siktet är inställt på elektrifierade tyngre transporter i det akuta läge där nollutsläpp är ett måste inom en snar framtid. Självkörande fordon ökar också, framför allt på inhägnade områden och offroad.

– Men en farhåga är att innovationerna på dessa områden i dagsläget pekar mot att vi kommer att köra mer i framtiden. Calstart anser att vi generellt borde sikta på färre, självkörande fordon som vi delar på i framtiden, sammanfattade han.

Mats Harborn, ordförande i Europeiska Handelskammaren i Kina och VD för Scania i Peking, har tillbringat många år i Kina. Under panelsamtalet kunde han ta död på myten om att kinesiska konsumenter har en stor nationell varumärkeslojalitet.

Citat

– 60 procent av kunderna köper bil baserat på hur snabbt de kan koppla sin smartphone till den, berättade Mats Harborn. Han kunde också rapportera ett skifte i inställning: många unga kineser är mer intresserade av att dela än att äga, något som han anser kommer att påverka bilförsäljning och mobilitetstjänster framöver.

Kina vill bli bäst i världen på elektrifiering
Den första diskussionspunkten rörde hur den snabba utvecklingen av fordonsindustrin i Kina påverkar såväl USA som EU. Inom landets strategiska plan Made in China 2025 har myndigheterna satt målet att Kina ska vara världsledande inom elektromobilitet. Mats Harborn konstaterade att den kinesiska utvecklingen mot framtidens fordon drivs av i första hand tre parametrar: viljan att bli bäst i världen, att få bukt med landets omfattande utsläppsproblematik och att få ner bullernivåerna.

– Det finns andra drivkrafter också, som ökad säkerhet. Autonoma och uppkopplade fordon skulle skapa bättre flöden i infrastrukturen med mer förutsägbara beteenden och på så sätt minska olyckorna, sa Mats Harborn.

Kinesiska fordonstillverkare investerar som bekant kraftigt i utländska märken, något som i dag handlar om att innovera och integrera komponenter och teknik snarare än att kopiera, särskilt inom elfordon.

– I dag är Kina bäst i klassen – eller har köpt in sig i dem som är bäst i klassen. Men tillverkningen av elfordon är en subventionerad industri, något som europeiska tillverkare kan dra nytta av längre fram om och när subventionerna tas bort, sa Bill van Amburg.

Men han konstaterade också att den kinesiska dominansen bygger på skalfördelar som ingen annan tillverkare kan möta, bland annat inom batteritillverkning.

– Jag tror dock att europeiska och amerikanska företag har fördelar av sin kompetens och utveckling inom såväl affärsmässig som miljömässig hållbarhet, sa Mats Harborn.

Kina, som för inte så många decennier sedan kunde ses som ett cykelsamhälle, är i dag ett samhälle där fordon dominerar totalt, med uppskattningsvis 50/50 tunga fordon/lätta fordon, vilket innebär otroligt många mil klimatpåverkande fjärrtransporter på ett vägnät som är under utveckling. Samtidigt finns ett stort antal miljonstäder vars citynära transporter inom till exempel distribution och sophantering görs av mindre bränsledrivna fordon som behöver och borde bytas ut, enligt Mats Harborn.

Tullar och tariffer hotar
Nästa diskussionsämne var handelskrig mellan USA och Kina, något som de båda experterna sammanfattade med orden ”total disruption” – i alla led i det globala produktionssystemet. Tullar och tariffer sätter käppar i hjulet, något som på sikt kommer att leda till regionala lösningar som inte gynnar någon, menade Mats Harborn, som är kritisk mot USA:s tuffa inställning mot Kina och förordar engagemang snarare än hot och restriktioner. Bill van Amburg konstaterade att en rådande åsikt i USA är att skylla allt på Kina – arbetslöshet, prishöjningar – för att det är enkelt.

Oavsett politisk linje i handelskonflikten har konsekvenserna blivit stora för företag även utanför USA och Kina.

– Om man hade vetat att situationen vi har i dag är det nya normala skulle företagen åtminstone kunna planera för det. Men i dagsläget går inte det och det hotar företagens affärsmodell och överlevnad, sa han.

5G möjlighet för många
Kvällens tredje diskussion berörde utvecklingen av 5G-teknik och mobilitetstjänster i Kina och hur det i sin tur påverkar fordonsindustrin i EU. Mats Harborn konstaterade att här har Kina en stor fördel i att de har en enhetlig 5G- och IoT-marknad till skillnad från Europa där länderna har såväl olika systemförutsättningar som lagstiftning.

– Det ger Kina ett försprång i klättrandet på värdekedjan när allt ska kopplas samman. Men 5G-strukturen behöver deltagandet av många företag, så jag tror fortfarande att det ger affärstillfällen för fler, sa Mats Harborn.

Den stora kinesiska marknaden innebär att kinesiska mobilitetstjänster har möjligheten att både skala och rulla ut snabbare.

– Med 1,4 miljarder konsumenter är Kina den största marknaden i världen. Vilken tjänst som helst kan få 200 miljoner prenumeranter på ett kick; den som har muskler i Kina är stark överallt, sa Mats Harborn, och fick medhåll av Bill van Amburg som tror att den som vill bli ledande inom 5G kan ha stora fördelar av att vara i Kina, testa produkter där och i den mån man har möjlighet bidra till att globala standarder skapas som fler kan dra nytta av.

Kvällens moderator Per Österström, gruppchef för Fordon och transport på Business Region Göteborg, kopplade 5G-frågan till fleet management och Mats Harborn och Bill van Amburg siade att 5G i första hand kommer att innebära en förändring av system för logistik och shipping, inte själva lastbilarna.

– Här är de positiva effekterna många. Med snabbare system och tjänster kommer transporterna, som är den del av produktionskedjan som står för de största utsläppen och flest olyckor, att effektiviseras avsevärt. Där har vi redan sett stora förbättringar, sa Mats Harborn.

Här höjde dock Bill van Amburg ett varnande finger:

– För både USA:s och Kinas del gäller att ha en plan för alla dem som blir arbetslösa när färre förare behövs i transportsektorn. Det är konsekvenser vi måste ta i beaktande.

Färgbox

Fakta

• När Kina gick med i Världshandelsorganisationen 2001 tillverkades 2,4 miljoner fordon i landet per år.
• I dag produceras ungefär 28 miljoner enheter i Kina. Det motsvarar en tredjedel av världens totala fordonsförsäljning. Den amerikanska marknaden står för 17 miljoner enheter.

• Försäljningen av kommersiella fordon, lastbilar och bussar fortsätter att öka. Lastbilsförsäljningen ökade med 4–5 procent förra året. Kina är världens största marknad för tunga lastbilar.
• Samtidigt sjönk försäljningen av bilar med 2,8 procent förra året. Det är första gången på 25 år som den gör det – tidigare har försäljningen visat dubbelsiffriga procentökningar varje år. Det skapar en ovisshet inför 2019 och framtiden.
• Investeringsincitamenten har skadats på grund av handelskrig, samtidigt som Kina har inlett en kampanj för att minska sin skuldsättning genom att övergripande reducera lån relativt till GDP, vilket gör det svårare för privatpersoner och företag att låna pengar.
• Den kinesiska regeringen har introducerat så kallade EV-kvoter för 2019 och 2020, vilket innebär att alla tillverkare som producerar och säljer fler än 30 000 fordon per år får 10 respektive 12 procent New Energy Vehicle credits. Det verkar för nya branschsamarbeten.
• I februari 2019 rapporterade Bloomberg News att The Ifo Institute for Economic Research räknat fram att om USA inför 25-procentiga tariffer på tysk fordonsexport till USA kommer exporten att minska med ungefär hälften, motsvarande ungefär 17 miljarder euro.
• Joseph Francois från Världshandelsinstitutet vid Berns universitet har sammanfattat effekterna av USA:s metall- och fordonstariffer på Sverige: De hotar 3 600 jobb i den svenska fordonssektorn och ungefär 800 jobb i metallindustrin inklusive vedergällningar.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content