Handslaget

Göteborgs Stads klimatmål är ambitiösa och cirkulärt byggande är ett mycket effektivt sätt att nå målen, vilket är anledningen till att Handslaget initierats. Göteborg har gått före inom återbruk och cirkulärt byggande och vill därför leda utvecklingen i Sverige. Vi har kunskapen, erfarenheterna och ett engagerat näringsliv lokalt. För att snabbare ställa om krävs att företag inom branschen samarbetar mer, och tillsammans med offentlig sektor driver på omställningsarbetet. 

Konstverket Tegelverket
Tegelverket av Jonathan ”Ollio” Josefsson

Initiativet Handslaget ska mynna ut i användbart lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som ökar återbruket. Syftet är att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt fler företag och nya jobb inom området.  

Privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg ingår i samarbetet genom att signera en avsiktsförklaring där man lovar att skala upp arbetet med cirkulär byggnation.  

 

AVSIKTSFÖRKLARINGEN 

De löften man antagit är specifika för de fyra olika aktörsgrupper som samlas i initiativet: Göteborg Stads fastighets- och anläggningsägare, privata och andra fastighetsägare,  Business Region Göteborg genom GCP samt branschorganisationen Fastighetsägarna. Dessa löften syftar till att möjliggöra återbruksprocesser i större utsträckning genom att till exempel kompetensutbilda, återbruksinventera och ställa krav i upphandling. Nedan kan du läsa om löftena i sin helhet. 

LÄS AVSIKTSFÖRKLARINGEN HÄR >>

 

HANDSLAGET I PRAKTIKEN  

Det är gratis att gå med i Handslaget och initiativet kommer vara öppet tills vidare för fler fastighetsägare som vill ansluta sig. Handslaget ingår under 2022 i förstudien Accelerera cirkulär omställning – SME.

Loggor för Västra Götalandsregionen och Europeiska unionen

PÅ GÅNG  

26/4: Byggmässan, paneldiskussion: https://www.bygg-goteborg.se/sv/activity/hur-kan-handslaget-skapa-en-aterbruksmarknad/

16/5: Handslagsmingel 

 

ANSLUTNA AKTÖRER OCH FASTIGHETSÄGARE  

Handslaget har idag 40-talet anslutna aktörer från Göteborgs Stad och fastighetsbranschen, en siffra som ständigt ökar. 

SE HELA FÖRTECKNINGEN HÄR >>

Göteborg tar storkliv mot återbruk

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka vid ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Nu vill aktörerna skap­a en marknad för återbrukat material.

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka vid ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Nu vill aktörerna skap­a en marknad för återbrukat material.

Läs mer
Handslaget i Kronhuset

Intresseanmälan

Är du fastighetsägare och vill veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Kontakt
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling
Anastazia Kronberg
Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling Affärsutveckling