Göteborg tar storkliv mot återbruk

2 maj 2022
Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Tillsammans vill aktörerna skap­a en fungerande marknad för återbrukat material.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Staden och fastighetsbranschen i Göteborg vill nu höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030.

Återbruk blir förstahandsvalet
Den 2 maj tecknar Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare därför en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

– Jag är oerhört glad att vi har kunnat samla så pass många fastighetsägare kring det här handslaget, längs vägen från linjärt till cirkulärt byggande. Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige. Tillsammans äger och förvaltar Göteborgs Stad och övriga undertecknare en väsentlig del av den byggda miljön i Göteborg, så det här handslaget kommer att ha stor effekt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som koordinerar och driver det gemensamma arbetet genom Gothenburg Climate Partnership.

– Synen på vad som är avfall behöver förändras. Inom cirkulär byggnation är avfall att betrakta som resurser. Vi siktar på att inte ha något avfall.

Skapar en marknad för återbruk
Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder. De sitter på utbudet av produkter som kan återbrukas, i sina fastigheter. Användbart byggmaterial behöver inventeras och göras tillgängligt av dem. De kan också ställa krav på återbruk vid upphandlingar och beställningar, och därmed påverka byggbranschens hela värdekedja.

Men var och en kan inte lösa knutarna på egen hand.

– För att få till en lokal återbruksmarknad måste vi jobba smart tillsammans, och planera för återbruk. Vi vill engagera ännu fler fastighetsägare att ansluta sig och skapa förutsättningar för marknaden att utveckla bärkraftiga affärer inom cirkulärt byggande, säger Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna GFR.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

Strävar mot nära noll i klimatavtryck
Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande ett mycket effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen.

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad.

– Vi välkomnar därför avsiktsförklaringen mellan privata och offentliga fastighetsägare för cirkulärt byggande som bygger på frivillighet och samverkan. Initiativet möjliggör nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för bygg- och anläggningssektorn i vår region.

Undertecknandet skedde under en ceremoni i Kronhuset, Göteborgs näst äldsta hus. Från ceremonin fick varje part med sig sin del av konstverket Tegelverket, en temporär vägg av återbrukad tegelsten, grafittimålad av konstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson.
 

Parter som undertecknar avsiktsförklaring Cirkulärt byggande Göteborg

Göteborgs Stad:

 • Business Region Göteborg
 • Förvaltnings AB Framtiden
 • Bostads AB Poseidon
 • Bostadsbolaget
 • Egnahemsbolaget
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Framtiden Byggutveckling AB
 • Gårdstensbostäder AB
 • Göteborgs Hamn AB
 • GöteborgsLokaler, Förvaltnings AB
 • Higab AB
 • Idrotts- och föreningsförvaltningen
 • Liseberg AB
 • Lokalförvaltningen
 • Park- & naturförvaltningen
 • Göteborgs Stads Parkering AB
 • Trafikkontoret
 • Älvstranden Utveckling AB

Privata och övriga offentliga fastighetsägare:

 • Akademiska Hus
 • Castellum
 • Chalmersfastigheter
 • Fastighetsägarna Göteborg
 • Hemsö Fastighets AB
 • HSB Göteborg
 • Jernhusen
 • NCC Property Development
 • Next Step Group
 • PEAB Bostad AB
 • Platzer Fastigheter
 • Riksbyggen
 • Serneke Sverige AB
 • Skandia Fastigheter Göteborg
 • Skanska Fastigheter Göteborg
 • Stena Fastigheter Göteborg AB
 • Vasakronan
 • Volvo Car Corporation
 • Västfastigheter
 • Wallenstam AB

För mer information, kontakta:
Susan Runsten, processledare Hållbar stadsutveckling, Business Region Göteborg
031-367 62 12
susan.runsten@businessregion.se

Tipsa en vän