Hamnkanalen Göteborg

Gothenburg Green City Zone

I Gothenburg Green City Zone testar och utvecklar vi framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Vi pratar om skapandet av ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans.

Möjligheternas zon

Går det att ställa om till utsläppsfri trafik i en storstad som växer och där fossildrivna transporter levererar nästan allt idag? Vi vet att det är möjligt, men inte exakt hur det ska gå till. Därför satsar vi på Gothenburg Green City Zone. Vi börjar lokalt i Göteborg med visionen att göra vårt arbete till ett inspirerande exempel för fler. Genom vårt arbetssätt vill vi sprida våra erfarenheter och hoppas det kan hjälpa och inspirera andra städer.

Göteborg från ovan Business Region Göteborg

Särskilt utvalda områden för Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone fokuserar på tre särskilt utvalda områden med olika karaktär och utmaningar:

 • Lindholmen Karlstaden

  Lindholmen

  Ett område med många arbetsplatser, skolor och boende, där människor behöver pendla varje dag.

 • Evenemangsstråket Göteborg

  Evenemangsstråket

  Här passerar dagligen tusentals pendlare och miljontals besökare årligen. Det i sin tur genererar stora mängder person- och varutransporter.

 • Mölndal Forsåker

  Forsåker i Mölndal

  Ett helt nytt område med bostäder, där människor behöver kunna transportera sig på ett hållbart sätt.

Samarbeten och projekt

I Gothenburg Green City Zone vill vi väcka intresse för nya lösningar, testa innovationer och redan existerande lösningar, lära tillsammans och skala upp. Här kan företag, samhällsaktörer och akademi samverka kring lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem. Läs om några av de projekt och samarbeten som pågår just nu 

Bild
Elbilsladdning Business Region Göteborg

Personbilar som energilager

Läs mer om projektet
Bild
Trådlös laddning taxi Göteborg Business Region Göteborg

Trådlös laddning av taxibilar

Läs mer om projektet
Bild
regionala-godshubbar-business-region-göteborg.jpg

Regionala godshubbar

Läs mer om projektet
Bild
Publikfest på Götaplatsen

Klimatsmarta evenemang

Läs mer om projektet
Bild
Elektrifierad bil Business Region Göteborg

Elektrifierade godstransporter

Läs mer om projektet
Familj åker kollektivt

Vad menas med en utsläppsfri zon?

Med utsläppsfritt menas i detta sammanhang utsläpp av växthusgaser från person- och godstransporter som sker inom gränserna för de områden som Gothenburg Green City Zone består av. De transportrelaterade utsläpp som områdena ger upphov till utanför zonerna, exempelvis långväga resor till områdena, ingår inte i definitionen. Inom ramen för denna definition betraktas gång-, cykel- eller andra mikromobilitets fordon, kollektivtrafikresor samt el- eller vätgasdrivna fordon som utsläppsfria . 

 

Göteborg från ovan Business Region Göteborg

Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone?

Har du en idé som du vill testa och utveckla tillsammans med andra? Nu välkomnar vi företag och organisationer från hela världen att delta i samarbetet. Tillsammans kan vi skapa utsläppsfria och innovativa transportlösningar för personer och godstransporter för framtidens städer – här och nu. Välkommen till Gothenburg Green City Zone! 

Loggo

Våra partners

Initiativtagare är Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden. Founding partners/grundare är utöver initiativtagarna Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co samt därtill Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Svenska Mässan samt Mölndal Stad. 

Kontakt