"Viktiga utvecklingsjobb till Göteborg"

Bild

Northvolt och Volvo Cars öppnar ett gemensamt forsknings- och utvecklingscentrum för elbilsbatterier i Göteborg under 2022. Ett beslut som staden välkomnar varmt. – Otroligt glädjande! Det bekräftar Göteborgs mycket viktiga roll som innovationsmotor och nav i den svenska klimatomställningen, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Forsknings- och utvecklingscentret blir den första löpande verksamheten inom Volvo Cars och Northvolts nya gemensamt ägda joint venture-bolag. Bolaget ska utveckla och producera batterier skräddarsydda för Volvos och Polestars kommande helt elektriska bilar.

Några hundra nyanställda ingenjörer kommer att få jobb i centret, och bland annat ägna sig åt att inhouse utveckla nästa generations battericellsteknik. Volvo Cars Group går mot full elektrifiering och planerar att uteslutande leverera bilar som drivs fullt av elbatterier år 2030.

– Vi talar om nya högkvalificerade specialistjobb, som är viktiga i ett näringsliv som skapar hållbar tillväxt för Göteborgsregionen som helhet. Hållbara framtidsjobb, verkligen. Centret kommer attrahera kompetens från hela världen, och vi är beredda att bistå genom International House Gothenburg, säger Henrik Einarsson, etableringschef vid Business Region Göteborg.

Idag står produktionen av batterier till Volvo Car Groups helt elektriska bilar för en stor del av de totala koldioxidutsläppen under bilens livscykel, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Tillsammans strävar Volvo Cars och Northvolt efter att utveckla och producera världens mest hållbara battericeller. Själva utvecklingen kommer alltså huvudsakligen att ske i Göteborg.

– Vi ska vara stolta här i regionen över beslutet som bolagen har tagit, att de väljer Göteborg. Vi i Göteborgsregionen, och därmed också Sverige som industriland, vill och behöver vi ju vara en del av lösningen på klimatutmaningen. Det är här tillväxten av nya jobb sker, säger Patrik Andersson.

– Jag vill särskilt välkomna Northvolt hit. Mycket roligt att bolaget vill investera i Göteborg.

Totalt investerar de två bolagen 30 miljarder kronor i sitt gemensamma joint venture-bolag de närmaste åren, varav den största delen i en batterifabrik. Var själva batterifabriken ska ligga är däremot inte bestämt ännu. Bolagen väntas lämna besked i närtid.

Läs mer i bolagens pressmeddelande: Volvo Car Group och Northvolt går samman om utveckling och produktion av batterier

Kontaktperson:

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg

henrik.einarsson@businessregion.se

telefon: 031-367 61 27