Testbädd Göteborg accelererar innovationskraften

Testbädd Göteborg är en satsning som tar tillvara den innovationskraft som finns i regionen genom samverkan. Här kan näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och science parks lära av varandra för att skapa hållbara lösningar.

Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden
Testbädd Göteborg - tillsammans testar vi framtiden.

Göteborgsregionens testbäddar

Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar, ökar om de snabbt och säkert kan testas i avgränsade miljöer.

Göteborgsregionen har en ledande position nationellt och flest testbäddar i landet. Under de senaste åren har en mängd större och mindre testbäddar – i form av fysiska anläggningar och olika grad av test i verkliga miljöer – byggts upp och utvecklats. I dialog med näringslivet identifierades behovet av att samordna nya satsningar för testbäddar och förenkla för små- och medelstora företag att medverka.

Vad är Testbädd Göteborg?

Testbädd Göteborg ska genom samverkan på en helt ny nivå göra det möjligt att accelerera utvecklingen, bygga unik, världsledande kunskap och ta tillvara regionens innovationskraft för att möta morgondagens utmaningar.

Testbädd Göteborg är en satsning som inkluderar hela staden; näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut, science parks och är initierat av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, RISE, Chalmers och Göteborgs Universitet.

From 2022 har Johanneberg Science Park uppdraget att driva testbäddsträffarna. Läs mer och ta kontakt

Testbäddar - utvecklingmiljöer för framtiden

Har ni en idé ni skulle vilja testa innan den når marknaden? Behöver ni verifiera er innovation eller reducera risker? Då kan regionens testbäddar vara till hjälp. I testbäddarna utvecklas och testas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter – samtidigt som ni samverkar med andra aktörer och knyter värdefulla kontakter.

Läs mer om Testbäddar
Person som utför arbete i ett testlabb för självkörande fordon.

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik