Därför satsar Zephyr stort i Göteborgsregionen

Martin Pettersen, vd Zephyr i Sverige.
Martin Pettersen, vd Zephyr i Sverige. Bild: Zephyr

Vindkraftsföretaget Zephyr har etablerat sig i Göteborg och utvecklar vindkraftsparker på land och till havs i Sverige. Martin Pettersen, som leder den svenska verksamheten, berättar mer om två storskaliga projekt utanför Göteborgs kust, och varför företaget satsar stort i regionen.

Varför Göteborgregionen? 

– När Zephyr skulle starta bolaget i Sverige så tittade man på såväl Göteborg som Stockholm, Malmö och Karlstad. Göteborg har flera bolag etablerade inom vindkraftsektorn och därav utvecklat en kompetensbas i denna sektor. Det gjorde att man också direkt fann två personer med rätt kompetens att kliva in i bolaget från start och bygga upp verksamheten, det blev då jag och vår Projektchef Simon Landqvist som startade upp verksamheten. Vi är mycket nöjda att det blev just Göteborg. Nu när bolaget vuxit och vi gått från 2 till 15 st anställda på 2 år, så kan vi konstatera att vi i Göteborg kunnat finna alla de olika kompetenser vi behövt i organisationen. Vi är väldigt glada för det växande team med fantastiska medarbetare som vi blivit.

– Göteborg har också en central och lämplig geografisk placering i ett nordiskt perspektiv.

Ni har planer att etablera två havsbaserade vindkraftparker, kan du berätta mer?  

– Det började med att vi under 2020 gjorde vi en omfattande screening efter lämpliga områden till havs för vindkraft. Screeningen omfattade havsområdet i hela södra Sverige, även dess östkust. Vi fann då två havsområden i Västerhavet som visade sig ha mycket goda förutsättningar för havsbaserade vindkraftparker. Det var många olika grunder till detta, inte minst förutsättningar för att kunna få miljötillstånd, utan även tekniska faktorer såsom vindförutsättningar och möjlighet till elanslutning. Dessa två områden har vi valt att kalla för Poseidon och Vidar. Poseidon är beläget ca 40km nordväst om Göteborg, långt ut till havs ca 25km från närmaste öar i yttre skärgården. Vidar är beläget längre norrut i Skagerrak. 

– Sedan juni 2022 så utvecklar vi dessa två projekt tillsammans med Vattenfall som numera är majoritetsägare i ett samägt bolag för just Poseidon och Vidar.

– Avseende dessa två projekt likväl som andra projekt i regionen så ser vi naturligtvis också kopplingen till det kommande stora ökande behovet av elproduktion i sydvästra Sverige. Vi märker nu oerhört stark efterfrågan på detta ifrån näringslivet med ett konkret intresse att det ska snabbt behöver ny storskalig elproduktion i regionen.

När de är på plats, hur mycket kommer de bidra till elnätet? 

– Båda områdena har en preliminär installerad effekt om ca 1 400 MW vardera, de beräknas då tillsammans kunna producera över 10 TWh årligen.

Hur många nya jobb kommer de skapa?

– Arbetstillfällen är alltid svårt att ange exakt eftersom det också beror på om man räknar in arbetstillfällen som skapar runtomkring i olika servicenäringar, tillverkningsindustri etc. Vi räknar med att det är omkring 50 personer engagerade i drift och service av en vindpark i denna storlek. Under byggnationsperioden skapas givetvis väldigt mycket mer arbetstillfällen. Vi hoppas här också att det västsvenska näringslivet förbereder sig i tid för att kunna vara delaktiga i detta. Det finns mycket goda möjligheter då Göteborg och västkusten redan har en bra infrastruktur, geografiskt läge och kunskapsbas inom den marina sektorn.

– Personligen tycker jag det är väldigt tråkigt att Sveriges skickliga verkstadsindustri till stor del missat utveckling och produktion av själva vindkraftverken. Vi som investerar i vindkraftparker köper vindkraftverk från andra länder, till stor del Danmark och Tyskland som har utvecklat en stor industri kring detta. 

– Med havsbaserad vindkraft i Sverige uppstår en ny storskalig näring med nya leverantörsled och tillverkningsindustri, så som t.ex. gällande fundament och dess förankring på havsbotten. 

– Det hade varit väldigt glädjande om det västsvenska näringslivet kunde börja arbeta med denna fråga för att ta tillvara på denna växande sektor och arbetstillfällen. Vi märker att det finns ett helt annat intresse och initiativförmåga kring detta i t.ex. Danmark, Norge och Storbritannien. Det är långa ledtider på att bygga upp rätt kompetens, leverantörsled och infrastruktur, så svenskt näringsliv borde börja agera mer innan man missar tåget.

Vilket stöd från offentliga organisationer behöver ni? 

– Denna typ av organisationer tycker vi fyller en viktigt funktion i att vara länk och även informationsspridare till olika lokala och regionala aktörer. Det kan vara såväl mindre företag, större industri, utbildningssektorn, kommuner eller andra intressenter.

– Även om vi som bolag har mycket olika kontaktytor och extern information, så är det svårt att hinna med att sprida information på rätt sätt till alla dessa parter. Om vi gör det tillsammans så tror jag utbildningar och företag kan förbereda sig på rätt sätt och då kunna ta tillvara på nya affärsmöjligheter och tillväxt. 

– Det handlar också om att informera om nationella och regionala målsättningar och behov avseende elproduktion och miljömål att uppfylla. Vi som region och land har stora utmaningar framför oss när det gäller att uppfylla miljömål, vi har också stora utmaningar att möta det stora kommande elbehovet. Vi är många som behöver samverka för att klara av detta, där tror jag att Business Region Göteborg och andra organisationer fyller en viktig funktion.

Något du vill lägga till? 

– Det är viktigt att myndigheter och andra parter som arbetar med planering och prövning av elnätsförbindelser också gör vad de kan för att korta ledtiderna.

– Många av oss som arbetar med att ta fram energiproduktion ser att de är en fördröjande faktor och flaskhals med att få på plats elnätsförbindelserna. Det gäller såväl stamnät som region- och lokalnät som behöver byggas ut. Det är ju numera vanligt förekommande att alltifrån villaägare som vill ansluta sina solpaneler på taket får vänta på utbyggd elnätskapacitet, likväl som storskalig elproduktion ifrån vindparker får vänta på detsamma.

– Både miljön och elkonsumenterna hade varit betjänta av att vi snabbt får byggt ut såväl elnät som elproduktion. 

– Detta faktum såg vi redan för flera år sedan, men nu med allt tragiskt som hänt i omvärlden efter Rysslands intåg i Ukraina har gjort situationen allt mer brådskande och akut.

Kontakt

Bild på Joel Görsch
Joel Görsch
Etableringsrådgivare
Kontakta mig om: Fordon och mobilitet, Batteri