Engagera dina kunder med hjälp av gamification

Bild på person från Insert coin

Med hjälp av element från spelvärlden kan företag få engagerade och lojala kunder. Det kallas gamification och Göteborgsbaserade Insert coin har byggt plattformen GWEN för just detta.

Spelvärlden har länge använt sig av mekanismer för att få användaren att köra en omgång till. Och det blir allt vanligare att även företag och marknadsförare  använder sig av gamification. Det handlar om att använda vissa spelelement för att styra och ändra beteenden i digitala produkter och på så vis öka engagemanget och intresset hos kunderna.

– Man kan säga att det är byggstenar som på olika sätt driver användaren att göra olika saker. Det är viktigt att det är tydligt för användaren vad som förväntas av den och att det kommer någon form av positiv feedback efteråt, säger Jonathan Sterner, en av grundarna till Insert Coin som genom sin plattform GWEN hjälper företag att engagera sina kunder digitalt. 

Byggstenarna kan vara allt från poänginsamling och quiz till digitala medaljer och topplistor. Det är aktiviteter som förhoppningsvis får kunderna att vilja stanna kvar längre, testa nya segment och även tipsa andra om företaget och dess produkter. Men som vid all annan marknadsföring och försäljning är det viktigt att man vet vem man vänder sig till och vad man vill att målgruppen ska göra. 

– Du måste veta hur du vill att användaren ska agera och hur du ska driva det önskade beteendet. Och när du fått användaren att göra det du vill, behöver du veta hur du ska uppmuntra och ge beröm på bästa sätt, säger Jonathan Sterner. 

Han menar också att det stora jobbet börjar när man väl har lanserat sin gamification. För att kunna upprätthålla arbetet över tid krävs ett kontinuerligt optimeringsarbete och rätt infrastruktur.

Men många företag har varken resurser eller den tid eller kunskap som krävs. Därför har Insert Coin lanserat plattformen GWEN, som är en förkortning av Gamify the World Engine. 

– Det är en skalbar gamificationlösning som enkelt byggs in i befintliga it-system. Den är baserad på forskning och data om vad som fungerar när det handlar om att driva beteenden.

Företag inom de flesta branscher kan koppla tjänsten till sin digitala produkt, webb eller app för att på olika sätt öka kundernas engagemang.
 

Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om gamification ni möter?
– Den vanligaste är att folk tror att det handlar om att bygga ett spel och att det måste vara plojigt med en massa blinkande lampor och färger. Man tror att det handlar om att det ska vara kul, när det egentligen handlar om att det ska driva rätt affärsvärden. 

 

3 fördelar med att använda gamification:

  • Få användaren att göra mer av det du vill!
  • Få användaren att stanna kvar längre!
  • Få användarna att konvertera bättre!