Göteborg testar hur elbilar ska kunna stärka elnätet

Under våren 2024 påbörjas testfasen av Polestars V2G-projekt PAVE i Göteborg, där en stor flotta av Polestar-3 bilar ingår.

Elbilars batterier kan bli en viktig resurs i det lokala elnätet för att kunna ta emot varierande kraft från vind och sol, och hushålla bättre med effekt. Göteborg Energi driver därför flera olika projekt kring fordon-till-nät (V2G) tillsammans med bland annat Volvo Cars och Polestar.

Elektrifieringen av samhället pågår för fullt. Fram till 2035 väntas elbehovet i Göteborg växa med 600 MW, vilket motsvarar ett helt Malmö. Mycket av det ökade behovet kan, och måste, lösas med mer flexibel last och balansering. Som tur är har Göteborg ett fantastiskt starkt kompetenskluster inom energiomställningen, och en progressiv fordonsindustri.

– Därför känns det både naturligt och inspirerande att samarbeta med ledande elbilstillverkare och andra aktörer kring framtidens flexibilitetslösningar, säger Lars Edström, vd för Göteborg Energi Elnät.

Antalet laddbara fordon i Sverige nu har passerat en halv miljon, med en samlad batterikapacitet på över 11 000 MWh. Eftersom den genomsnittliga bilen oftast står parkerad har elbilsägare stora möjligheter att bidra och stödja energiomställningen när man inte kör.

– Uppskattningsvis kan i framtiden upp till 20 procent av behovet av flexibilitet täckas av fordon-till-nät, så potentialen är väldigt stor, säger Lars Edström.

V2G-tekniken har blivit högaktuell, men flera frågor kring samverkan mellan fordon och elnät behöver utredas och fördjupas. I Göteborg är därför tre projekt i gång just nu.

I de olika projekten undersöks bland annat hur den dubbelriktade laddningstekniken kan användas, hur anslutningen till elnätet ska gå till och hur potentiella affärsmodeller kan se ut, som gynnar både elnätsägare och elbilsägare.

– Som lokal elnätsägare ser vi en allt större efterfrågan på flexibilitet. Det är bland annat därför vi sedan några år driver Effekthandel Väst, som är just en lokal handelsplats för eleffekt. Batterier från elektriska fordon har stor potential att öka kapaciteten i elnätet och göra att vi kan ansluta fler kunder snabbare. Men V2G-tekniken kan också ge elbilsägarna en bättre bilekonomi, säger Lars Edström.

Projekten har olika fokus:

• Tillsammans med Volvo Cars undersöks dubbelriktad laddning för hemmabruk, det vill säga ett skarpt test kring hur en vanlig villaägare kan bidra med effekt från sitt elbilsbatteri till det lokala elnätet. Läs mer om projektet hos Volvo Cars

• Under våren 2024 påbörjas testfasen av Polestars V2G-projekt PAVE där en stor flotta av Polestar-3 bilar ingår. I projektet deltar förutom Göteborg Energi Nät och Polestar även Svenska Kraftnät, Vattenfall Eldistribution, laddningsleverantören Easee och Chalmers. Läs mer om PAVE hos Polestar

 • Samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker hur fordon i publik miljö kan användas som energilager för att balansera elnäten, genom dubbelriktad laddning. Projektet sker inom initiativet Green City Zone. Läs mer om PEPP-projektet

– Jag är glad att vi tillsammans i Göteborg kan testa alla de olika pusselbitar som krävs i omställningen till ett mer hållbart energi- och transportsystem. Här kan vi peka på Gothenburg som en intressant plats för innovatörer från hela världen, och inspiratör och möjliggörare även för andra städer, säger Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Göteborg Green City Zone.

Läs om projekten också på Göteborg Energis hemsida.

För mer information, kontakta:

Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone

031-367 61 23

jonas.eriksson@businessregion.se