Handslag för framtidens Bergsjön

Bara ett par månader efter att en bred överenskommelse träffades mellan privata och offentliga aktörer om att gemensamt utveckla Biskopsgården är det nu Bergsjöns tur. Denna gång är det industrikoncernen Saab och Fastighets AB Balder som tillsammans med Framtiden-koncernen och Business Region Göteborg ska medverka till en positiv utveckling i området.

Vårt nya handslag för Bergsjön tillsammans med Saab och Balder innebär att vi nu har ett organiserat samarbete med näringslivet i hälften av stadens sex områden som är eller har varit särskilt utsatta. Det starka intresset från bärande privata aktörer att vara delaktiga i stadens utveckling gör mig övertygad om att arbetet kommer fortsätta utvidgas, säger Terje Johansson, vd och koncernchef, Framtiden.

Till grund för arbetet finns Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden. Och precis som i tidigare samarbeten är aktörerna överens om att satsa långsiktigt på lokal närvaro och områdesspecifika insatser. Handslaget handlar om konkreta satsningar på skola, fritid och arbete.

Ingen ska behöva känna otrygghet, därför är det extra betydelsefullt för oss att få bidra till lokalsamhället och öka tryggheten i Bergsjön. Tillsammans med invånarna vill vi medverka till en positiv stadsutveckling och skapa goda förutsättningar för framtiden. På Saab arbetar vi ständigt för att människor och samhällen ska känna trygghet, ett engagemang vi är stolta över, säger Markus Borgljung, chef för Saabs affärsenhet Radar Solutions, som har sin bas i Göteborg.

Handslaget har precis gjorts och nu konkretiseras och resurssätts samarbetet. Bland målen finns att fler har egen försörjning, fler slutar grundskolan med gymnasiebehörighet och att antalet feriearbeten blir ännu fler. Tillsammans kan parterna bidra till stora förändringar. I Tynnered, där Framtiden samverkar med Volvo Cars och Stena Fastigheter, dubblades antalet sommarjobb som erbjöds mellan 2021 och 2022, från 150 till 300. Viktigt då ett sommarjobb för de flesta är en första kontakt med arbetsmarknaden.

Ända sedan Balder gick in i Bergsjön 2013 har det varit viktigt för oss att bygga relationer och förtroende hos våra hyresgäster. Förutom att utveckla fastigheterna och bygga nytt, har vi exempelvis ökat den lokala närvaron, genomfört jobbsatsningar och många andra sociala insatser. Det känns bra att nu utveckla detta arbete ytterligare tillsammans med tre så starka aktörer, säger Martin Hag, sverigechef på Balder.

Framtidenkoncernens devis är att göra allt de kan för att nå målet om att inte ha några särskilt utsatta områden i Göteborg. Men det är uppenbart att ingen aktör ensam kan vända utvecklingen, det krävs insatser från det offentliga, näringslivet och civilsamhället. Därför är dessa breda överenskommelser viktiga både lokalt och principiellt.

– Vi har hittat en modell för att stötta de boende genom att storföretagen banar väg genom sin handlingskraft. Där alla parter agerar utifrån sina naturliga roller och vi tillsammans kan bidra praktiskt och konkret i utsatta områden. Jag tror vi kan göra skillnad på riktigt genom att samverka så här. Inte bara i de aktuella områdena utan för Göteborg som helhet, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Jag kan med glädje konstatera att det arbete som startades mellan staden och näringslivet för att vända utvecklingen i Tynnered och sedan följdes upp i Biskopsgården nu fortsätter. Det ökande engagemanget, som vi upplever från näringslivet, för att vara med och bidra till stadens utveckling är ett styrkebesked för Göteborg, säger Axel Josefson kommunstyrelsens ordförande Göteborg.

Avsikten är att samarbetet långsiktigt ska resultera i:

  • Ytterligare 110 elever når behörighet till gymnasiet
  • 575 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet
  • 1000 feriejobb
  • 75 nya etablerade företag
  • Lokala insatser

Läs även om tidigare handslag: Starka göteborgsaktörer i Handslag för Biskopsgården