Stenungsunds kemikluster ställer om till grönt

Bild
Jessica Waller, näringslivschef Stenungsunds kommun

På 60-talet etablerades de första kemiföretagen i Stenungsund. Industrin har vuxit och idag kan Stenungsund stoltsera med landets största kemikluster. Men det finns utmaningar. 

Kemiindustrin i Stenungsund har 2 500 medarbetare och sysselsätter ytterligare dubbelt så många när underentreprenörer räknas med. 

Företagen Nouryon och Perstorp levererar special- och baskemikalier till ett brett spekrum av industrier såsom fordon, bygg, livsmedel, läkemedel och hygien, färg och jordbruk. Det finns två plastproducenter, INEOS Inovyn som bland producerar PVC och Borealis som bland annat gör polyeten. Adesso BioProducts tillverkar biodiesel. Flera av företagen är en del av stora koncerner med global verksamhet och viktiga för den svenska ekonomin. 

Det pågår ett intensivt arbete för dessa företag att ställa om till en mer hållbar produktion och fler hållbara produkter. Industrin står för två procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och ska man klara Sveriges miljömål så måste det göras stora insatser nu. 

–  För att lyckas med omställningen jobbar företagen på bred front vilket handlar om att både ställa om till cirkulära och biobaserade råvaror och styra om till klimatneutral energi och arbeta med koldioxidavskiljning. Kommunen vill stötta utvecklingen och vara en möjliggörare för den gröna omställningen, säger Jessica Waller som är näringslivschef i Stenungsunds kommun. 

En överlevnadsfråga för företagen

Jessica Waller upplever att det finns ett starkt engagemang för en hållbar utveckling i kemiklustret. För företagen är det en överlevnadsfråga att ställa om och det finns planer för investeringar på 10 miljarder i olika projekt som sammantaget kan spara en miljon ton koldioxid per år längs värdekedja. 

– Stenungsunds kemikluster samverkar inom organisationen ”Hållbar Kemi” som verkar för att skapa rätt förutsättningar för företagen att ställa om. Kemiklustret är ett fantastiskt exempel på industriell symbios där det ena företagets restprodukt blir det andra företagets råvara. Vi kan stärka den här omställningen genom samarbete med Hållbar Kemi, myndigheter, politiker och organisationer, säger Jessica Waller.  

Nyligen arrangerade Stenungsunds kommun, för andra året, omställningskonferensen Formel Framtid, tillsammans med Hållbar Kemi. Under konferensen diskuterades möjligheter och lösningar för att ge kemiindustrin rätt förutsättningar för att förverkliga sina ambitioner om klimatneutralitet. 

Ett återkommande tema på båda konferenserna har varit tillgång på el. Elbrist är ett hinder för att lyckas med omställningen. Ytterligare frågor som har lyfts är vikten av effektiva tillståndsprocesser, kompetensförsörjning och infrastruktur. 

– Vi jobbar aktivt med elförsörjningsfrågan och att belysa den industri som finns och vill utvecklas i Stenungsund. Det är viktigt för oss att få upp denna fråga på nationell nivå, därför var det positivt att vi nyligen hade besök av Landshövdingen och Klimat- och hållbarhetsministern säger Jessica Waller.

Elförsörjningen och kompetensförsörjningen står i centrum

Kommunen jobbar också vidare med kompetensförsörjningsfrågan och inventerar vilka behov det finns från företagen och hur kommunen kan stötta i detta. 

– Vi har verkligen stärkt vårt lokala samarbete genom att tillsammans verka för dessa frågor som är angelägna för kommunens utveckling, fortsätter Jessica Waller.

Stenungsund är en stark näringslivskommun vilket visas genom att kommunen är den tredje största exportkommunen i Göteborgsregionen. Vidare arbetar 75 procent av dagbefolkningen i privat sektor i Stenungsund och kommunen är den näst största kommunen vad gäller jobbkoncentration, det vill säga antal arbetstillfällen per 1000 invånare.

– För att fortsätta vara den starka näringslivskommun vi är idag, behövs rätt förutsättningar för företagen för att de ska kunna fortsätta att utvecklas och välja att investera här. Frågor jag tycker är extra viktiga att arbeta med just nu är elförsörjningen och kompetensförsörjningen. Vi måste alla samverka för att få till stånd dessa förutsättningar, på såväl kommunal, regional som nationell nivå, avslutar Jessica Waller.

Fakta om kemiindustrin i Stenungsund

 • I Stenungsund ligger landets största kemikluster som sysselsätter 2 500 medarbetare och ytterligare dubbelt så många när underentreprenörer räknas med.

   
 • Står idag för två procent av Sveriges totala utsläpp och behöver snabbt ställa om för att möta de nationella målen på nettonollutsläpp till 2045.

   
 • Planerar för omställningsinvesteringar på 10 miljarder som kan spara 1 miljon ton koldioxid per år.

   
 • Spelar en viktig roll för framtiden och omställningen då andra industrier förlitar sig på hållbara kemiprodukter för sin produktion.

   
 • Bidrar till Sveriges välfärd då en stor andel av produkterna går på export och bidrar till att Stenungsund är den tredje största exportkommunen i Göteborgsregionen. 

   
 • I kommunen finns gymnasium och yrkeshögskola med nära utbildningskopplingar till kemiindustrin och IT. 

   
 • Molekylverkstan är ett science center som verkar som inspirations- och utbildningsyta för barn och ungdomar.

   
 • Hållbar Kemi är ett samarbete mellan kemiföretagen i Stenungsund: Adesso BioProducts, Borealis, INEOS Inovyn, Nouryon, Perstorp och Vattenfall samt branschorganisationen IKEM.

   
 • Flera av medlemsföretagen i Hållbar Kemi har spännande omställningsprojekt på gång. Bland annat planeras det för produktion av hållbar metanol från infångad koldioxid. Det finns också planer för en anläggning för kemisk återvinning av plats samt en anläggning av produktion av eten av biobaserad etanol.

Vill du veta mer? Kontakta:

Jessica Waller, näringslivschef i Stenungsunds kommun

070-087 46 40 eller jessica.waller@stenungsund.se

Branschfakta: energi, kemi och material