Article image
Peter Eriksson

AI-center på Lindholmen ska sätta Sverige på kartan

En internationellt ledande samverkansmiljö för artificiell intelligens. Det är tanken med det nya AI-centret på Lindholmen Science Park som invigs hösten 2018 och som ska bidra till att Europa tar sig upp på den globala scenen när det gäller forskning inom AI.

Main content

Hösten 2017 kom nyheten att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 1,6 miljarder kronor till forskning om artificiell intelligens (AI) och kvantteknologi. Pengarna går delvis till att etablera ett centrum för kvantteknologi, WACQT, med bas på Chalmers i Göteborg.

Och nu kommer alltså en kompletterande satsning på AI med ett nytt AI-centrum, Data Factory & Arena, som ska ta form på Lindholmen Science Park och invigas senare i höst. Ett brett spektrum aktörer från näringslivet, akademin samt offentlig förvaltning och sjukvård har ambitionen att etablera en nationellt samlokaliserad arena med en "datafabrik" som genererar och tillhandahåller stora mängder data för att accelerera AI-relaterad forskning och innovation. Dessutom vill man skapa samarbeten med starka aktörer internationellt.

Planerna presenterades av bland andra digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) i samband med en presskonferens på Lindholmen Science Park den 16 maj.

Detta är en väldigt spännande dag för både Sverige och Göteborg. Vi presenterar nu en stor svensk kraftsamling inom AI som kommer stärka svenska företag och svensk konkurrenskraft inom många områden. Genom samverkan mellan akademi, företag och staten tar vi ett avgörande steg för att Sverige ska vara en internationell aktör och ett land som är attraktivt att verka i, säger Peter Eriksson.

Europa har hamnat på efterkälken

Regeringens målsättning är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Men när det kommer till artificiell intelligens ligger vi långt efter, något som också artikuleras i den nationella strategi som regeringen nyligen presenterat med syfte att peka ut den framtida färdriktningen på området. Strategin bygger på den kartläggning av Sveriges AI-förmåga som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram. Där utpekas ett flertal problemområden, bland annat bristen på kompetens.

I dag är det USA som leder utvecklingen inom artificiell intelligens med Kina på andra plats. Men det är inte bara Sverige som har en resa att göra; hela Europa har hamnat på efterkälken inom AI-området.  

Med det här innovativa greppet att bygga en datafabrik och den rejäla satsningen från en rad företag och samhällsaktörer tror jag att vi har en möjlighet att få ett AI-center i världsklass med internationellt renommé som bidrar till att Europa tar sig upp till den internationella scenen, säger Peter Eriksson.  

Vi kan inte bli världsbäst på allt när det gäller ett så här stort område som AI men vi kan ligga i täten på några områden – om vi samverkar. En nyckelfråga handlar då om samverkansplattformar. Och skälet till varför vi står här i dag i Göteborg och på Lindholmen är att här har det funnits ett driv för att samverka och skapa just den typen av samverkansplattformar som är öppna och kan dra till sig talang, kunskap, engagemang och resurser från företag som vill vara med.

Image
Dennis Nobelius

Utvecklingen inom AI går otroligt fort

En av initiativtagarna bakom centret på Lindholmen Science Park är Dennis Nobelius, vd på Zenuity som är Volvo Cars och Autolivs gemensamma utvecklingsbolag för att utveckla mjukvara till självkörande fordon.

Utvecklingen inom AI går otroligt fort och är kopplad till den stora datakraft och den stora mängd data som finns i dag. Men det är ett enormt gap vad gäller axess till den här datan och hur man jobbar med den rent metodmässigt, säger Dennis Nobelius.

Han berättar att man såg behovet av fler AI-forskare tydligt förra sommaren när Zenuity hade varit igång ett tag. För att säkra en överlevnad på fem eller tio års sikt började man prata om de här idéerna och ganska snart fick man gehör från ett antal företag i Göteborgsregionen likosm från Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet och regeringen. Sedan dess har man jobbat med hur man på bästa sätt kan komplettera den AI-miljö som redan finns i landet.  

Wallenbergs fantastiska satsning har fokus på forskning och är ganska bred. Vi har fokus på tillämpning tvärs alla sektorer kopplad till dataset. Vi låter företagen tillhandahålla data till en datafabrik där vi utvecklar metoder på en infrastruktur och gör den tillgänglig för forskare från alla sektorer. Det är detta som gör att vi kan korsbefrukta och få ut något ännu större tillsammans.

Ett testlabb i AI-miljö

Arenan kommer vara öppen för individer och team från akademin, näringslivet och den offentliga sektorn som bedriver AI-relaterade forsknings- och innovationsaktiviteter inom bland annat teknik, finans, livsvetenskap, hälsovård, medicin och statsförvaltning.

Ett testlabb i AI-miljö helt enkelt?

Precis. Vi kommer ha en miljö och en arena som är öppen och byggd på samverkan mellan akademi, verksamheter och företag och det offentliga. Det är vår styrka och vi kan redan nu se att det finns ett stort internationellt intresse kring det vi skapar här.

Vinnova satsar 50 miljoner kronor per år i tio år på det nya AI-centret. Villkoret är motfinansiering i minst samma omfattning. Bland det dussintalet företag och samhällsaktörer som anslutit sig till satsningen återfinns förutom Zenuity de båda Volvobolagen, japanska Fujitsu, AstraZeneca, Capcom, Veoneer, Recorded Future, Stena Line, Annotell, CGI, RISE och Västra Götalandsregionen.

Och det är betydligt fler på ingång, det här är bara startskottet. Nu kommer vi formera den här datamiljön tillsammans. Till hösten ska allt vara på plats, säger Dennis Nobelius.

Vi är också väldigt tacksamma för att Lindholmen Science Park har sträckt upp handen och sagt att man tar ledningen för det här. De är en neutral värd med stor erfarenhet av att driva nationella satsningar.

Exakt var AI-centret ska placeras är inte bestämt ännu, inte heller hur många som kommer arbeta där.

Det får vi nog svara på till hösten tror jag. Just nu har vi ett dussin verksamheter med på tåget och den skaran ökar radikalt. Den svåraste frågan kommer nog vara hur stor yta vi behöver så att alla som vill kan komma till och forska på den här datan. Men det är angenäma bekymmer, ler Dennis Nobelius.

Lindholmen ett väldigt hett område

Att den nationella satsningen hamnar i Göteborg och på Lindholmen Science Park säger väldigt mycket om den inställning som finns här och vad som är på gång att ske i Göteborgsregionen menar Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Lindholmen är ett väldigt hett område och här finns väldigt många företag som tillsammans satsar för framtida lösningar. Digitalisering är en av nycklarna och det nya AI-centret är ett bevis för att man på riktigt är beredd att satsa tillsammans på detta för att vi ska fortsätta utvecklas och stärka vår innovationskraft. I dag är Sverige ganska långt från att vara i världsklass inom AI så det är strategiskt otroligt viktigt att vi gör en kraftsamling för att kunna komma i kapp.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content