Article image
Båtmässan

Båtbranschen tar klimatansvar

Vad kan båtbranschens aktörer göra för att påverka havsmiljön? Massor, visar det sig. Och på Business Region Göteborgs och Svenskt Marintekniskt Forums seminarium på Båtmässan kunde de träffas, utbyta idéer och kunskap och hitta nya spännande samarbeten.

Main content

Våra hav har länge behandlats som soptippar, något som fått miljömässigt katastrofala konsekvenser. Men allt fler initiativ för ett miljövänligare båtliv dyker upp från olika aktörer, vilket fick Business Region Göteborg, Svenskt Marintekniskt Forum SMTF och Svenska Mässan att gå samman och bjuda in till ett seminarium i samband med Båtmässan för att diskutera och kunskapsdela innovationer och initiativ. Seminariet inleddes med en skrämmande rapport om läget i våra hav från Anders Alm från Världsnaturfonden WWF Sverige.

– Det ser blått och idylliskt ut på ytan, men under den är det övergött, dött och fullt med farliga ämnen. Fisket är i kris och människans exploatering av hav och kust har bidragit till avsmältning med påföljande havsnivåhöjning, varmare havsströmmar och korallblekning, sa han och efterlyste en havsplanering för att rädda haven.

Han fokuserade särskilt på fritidsbåtssektorn stora påverkan på den marina miljön och därmed också stora möjlighet att förändra. Detsamma gjorde Per Sundberg, marinbiolog från Göteborgs universitet.

– I dag finns ungefär en miljon fritidsbåtar men å andra sidan har vi som vistas på haven mer kunskap och förändrad attityd än tidigare. Det tillsammans med nya tekniska lösningar ger hopp för framtiden. Men vi måste se till att det fungerar med eldrivna båtar, alternativa bränslen och hållbarhet i alla led, sa han.

 

Eldrift är lösningen

För idéerna finns, enligt Andreas Bach från Svenskt Marintekniskt forum, en del av forskningsinstitutet RISE som sedan 2006 utvecklat grön maritim teknologi.

– Elektrifiering av sjöfart är grejen, förklarade han och visade exempel på olika elektriska drivlinelösningar: dieselelektrisk, hybrid, laddhybrid eller 100 procent eldrift.

Men det finns utmaningar, bland annat säkerhet, återvinning och affärsmodellen. Det är med andra ord ännu inte säkert, hållbart eller billigt med elektrifierad sjöfart. Dessutom saknas mycket teknisk kompetens och det behöver utvecklas lättare material och system för att eftermontera nya drivlinor i redan existerande båtar, menade han.

Dock deltar SMTF i många program och projekt för att utveckla elektrifieringen av båtlivet, som till exempel fordonsindustrins elektromobilitetslabb SEEL samt Sargasso, som är en maritim utvecklings- och innovationsplattform som utnyttjar befintliga innovationsstrukturer.

Claes Bengtström från Strom Engineering AB betonade vikten av att de fossilfria båtarna måste vara både miljövänliga och roliga så att köpreflexen tilltalas. Han såg också positivt på affärsmöjligheterna i kölvattnet av elektrifiering:

– Det finns mycket att göra, som spinoffprodukter, kurser och utbildningar, sensorer, övervakningssystem och tekniska lösningar för laddning. Vi ser också gärna ett forsknings- och utvecklingscenter, lobbying och ett nationellt program för att skapa ett större fokus på gröna arbetstillfällen och innovativa teknologier. Jag tror att vi då kan öka vår konkurrenskraft internationellt och få en helt ny exportindustri, sa Claes Bengtström.

Älven blir testbädd

En av de stora nyheterna i samband med Båtmässan 2019 är att Volvo Penta går med Electricity-projektet, testbädden som satt eldrivna bussar i kollektivtrafik i Göteborg. Västrafiks båt Älvsnabben blir Elsnabben som ett första demoprojekt i Volvo Pentas väg mot att introducera eldrift 2021.

– Vi tror på elektricitet. Fördelarna är många: nollemission, en tyst upplevelse och ett bättre moment från första varvtalet. Men utmaningen är att det är tidigt. Det finns många design- och featureval som måste göras; man måste ställa kostnaden mot vikten, räckvidd mot fart, laddkraft mot frekvens, sa Jakob Ursby från Volvo Penta.

En annan tillverkare och utvecklare på plats var Christoph Balli från tyska Torqeedo som arbetat med elektriska lösningar för sjöfart i 14 år, bland annat soldrivna utombordare och lätta drivlinor för tävlingssegling, där vikten är avgörande. Företaget samarbetar också med BMW med ladd- och lagringslösningar som kan ge kraft till när båten ligger vid brygga.

 

Fokus på säkerhet ombord

På plats fanns också Anna Tomsic från batteritillverkaren Micropower för att förklara hur fördelar med litiumjonbatterier jämfört med blåsyrabatterier till sjöss. Litiumjonbatterier har en lägre vikt, är förnybara, håller längre och är underhållsfria, men är dyrare i inköp och har en högre inneboende risknivå. Något som dock går att reducera med styrsystem och installationskrav – och sett över en livscykel är kostnaden lägre, menade hon.

Anders Höfnell från Lloyd’s Register tog vid och informerade om elsäkerheten ombord. Just oron för brand på grund av till exempel kortslutning, höga temperaturer, kemiska reaktioner eller självantändning är ett av de stora hindren för acceptans för eldrift. Men han menade att eftersom el i fritidsbåtar varit reglerad sedan 1996 och det finns standarder, regler och handböcker för tillämpning och batteriinstallationer finns förutsättningarna för säkerhet ombord.

 

Design- och materialvinster

Ett kunskapsintensivt första pass då många refererade till allt som finns att lära av fordonsindustrins klimatinitiativ och innovationer fortsatte efter kaffepaus och mingel med seminarier om design och material. Även här sneglar båtindustrin på bilindustrin, men det finns också mycket gammal beprövad maritim teknik och design att utveckla. Arne Lindström från Orust E-boats förespråkade enkla, lätta skrov i vacuuminjicerade organiska kompositmaterial som cellulosa, jute eller hampa och hyllade innovation och utanför-boxen-tänk för ett hållbart marint liv. Ken Sjöö från halländska Kenpo Sandwich AB visade hur modulbyggda husbåtar i ultralätta sandwichpaneler både får ned båtvikt och materialtransportvikter med inspiration från lågenergi- och passivhus. Och Johan Åström, Fast Forward Boat Hulls AB, presenterade sin prototyp av en snabb, prisvärd och bränslesnål folkbåt som bygger på stegskrov och gamla båtbyggartraditioner.

 

Gröna hamnar utvecklas

Ett västsvenskt projekt som sneglat på olika sätt att skapa gröna hamnar, där i princip alla dagens idéer och förslag skulle kunna få plats, pågår på Orust. Projektledare Shkelqim Istrefi berättade om målet att bli ett smart och hållbart ösamhälle med minskat klimatavtryck. Just nu testas och utvärderas bland annat laddstolpar, solcellsanläggningar, flytande papperskorgar och lösningar för minskade utsläpp och delningsekonomi för båtlivet.

Sist detta seminarium bidrog Gordon Strömfelt från Engineering Force Sweden med en jämförelse med fordonsindustrin och en positiv framtidsspaning. Han har jobbat i tolv år med eldrift för bilar tillsammans med olika tillverkare och betonade än en gång det som många varit inne på under dagen: att det finns mycket att lära av fordonsindustrins erfarenheter. Men att båtlivet har egna utmaningar som måste tas i beaktande: den bristande laddinfrastrukturen, det svajiga elnätet längre ut i havsbandet, säkerheten, det faktum att vi inte använder våra båtar så mycket som bilar vilket minskar acceptans för höga priser och stora investeringar.

– Men precis som inom fordonsindustrin ser vi en explosionsartad utveckling och lite av en ketchupeffekt. Många företag kommer med lösningar och alla arbetar åt samma håll, vilket är mycket positivt.

 

Nyfiken på klimatutmaningar till sjöss? Har du eller ditt företag eller din organisation idéer eller innovationer som kan bidra till att nå klimatmålen? Business Region Göteborg är en av aktörerna i Gothenburg Climate Partnership som är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkandär de utsläpp av koldioxid. Kontakta gärna Anastazia Kronberg för mer information!

Färgbox

I samarbete med: PERISCOPE is a project co-funded by the North Sea Region Programme 2014 - 2020. 

periscopeinterreg

 

 

Print this page:

Tip a friend