Article image
Donsö Shipping Meet är Göteborgsregionens största mötesplats för det maritima klustret, här samlas över 90 företag, 260 utställare och 2 000 besökare för att diskutera gemensamma branschfrågor, utmaningar och möjligheter.

Sjöfartsaktörer från hela världen samlas på Donsö Shipping Meet 2019

Göteborgs skärgård hamnade i början av september i rampljuset när världens sjöfartsaktörer samlades på Donsö för branschmässan Donsö Shipping Meet. Hållbarhet inom branschen stod högt på mässagendan, liksom innovationer och finansiering. Över 2 000 besökare kryssade bland mässmontrarna, minglade med branschkollegor och lyssnade på seminarier med bland annat Johan Kuylenstierna, Vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet.

Main content

Donsö Shipping Meet är Göteborgsregionens största mötesplats för det maritima klustret och här samlas över 90 företag, 260 utställare och 2 000 besökare för att diskutera gemensamma branschfrågor, utmaningar och möjligheter. Två dagar i september vartannat år förvandlas den lilla ön Donsö i Göteborgs södra skärgård till en samlingsplats för all världens sjöfart. På plats finns sjöfartsvärldens företag, utställare, forskare, företagsledare, finansiärer och offentliga aktörer för att träffas och nätverka. 

Business intelligence, hållbarhet och rekrytering på agendan

Årets tema på Donsö Shipping Meet var Business intelligence, Sustainability and Future recruiting, vilket avspeglades i programmet och den inledande dagen startades med seminarier om hållbarhet inom sjöfarten. Först ut var Johan Kuylenstierna, Vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och professor vid Stockholms universitet. Han menade att sjöfartsbranschen tidigare har haft inställningen till klimatomställningar: ”hur kan vi dela på bördan?” men att branschen istället borde ha inställningen: “hur kan vi dela på nyttan med övergången och transmissionen?”. Det viktigaste för branschen för att bli mer hållbara summerade Johan följande: ändra tankesätt, ha ett starkt och exakt engagemang samt mobilisera investeringar. En viktig faktor enligt Johan är att lösningarna måste vara globala.

Image
Under två dagar agerar Donsö samlingsplatsen för världens sjöfartsaktörer.

Talade gjorde även Carl-Johan Hagman VD Stena Line AB och Stena Rederi AB och David Kristensson, Koncernchef, Northern Offshore Group. Carl-Johan frågade sig “How can we finance the transmission for lower emission?“ och framhöll att för att ställa om till mer hållbara alternativ måste det till nya affärsmodeller och en stark samverkan inom branschen, ensam klarar man inte omställning. Han poängterade även att mer pengar behövs för att utveckla nya hållbara innovationer.

På plats var även några av storbankerna för en paneldebatt med fokus på kravställande och grön finansiering. En av aktörerna från bank- och finansbranschen påtalade vikten av att skapa relation och stark samverkan med sjöfartsbranschen för att bättre förstå branschens utmaningar och således kunna underlätta morgondagens övergång. I paneldebatten diskuterades svårigheten för banker att i dagsläget stödja nya lösningar, eftersom bankerna har svårt att se lönsamhet då de inte har tillräckligt med kompetensen inom branschen för att se investeringarna i ett långt perspektiv. Debatten mynnade ut i att bankerna har möjlighet att ställa gröna krav på sjöfarten i framtiden och kan få en viktig roll i omställningen, om de lär känna branschen bättre.

En uppskattad mötesplats

På plats från Business Region Göteborg fanns Madeleine Johansson, projektledare Maritima näringar, som var mycket nöjd efter första dagen på Donsö Shipping Meet.

- Business Region Göteborg arbetar ständigt för att stötta och bidra till hållbarhet för regionens branscher. Det är därför en fantastik möjlighet när vi tillsammans med företagen och akademin gemensamt kan lyfta frågeställningar som kräver samverkan och ökad förståelse för de utmaningar och behov branschen har. Donsö Shipping Meet är ett exempel på en otroligt viktig plattform för olika form av informationsutbyte och kunskap, säger Madeleine.

Image
"Donsö Shipping Meet är ett exempel på en otroligt viktig plattform för olika form av informationsutbyte och kunskap" Madeleine Johansson, Projektledare Maritima näringar, Business Region Göteborg.

- Det blir väldigt speciellt för en mötesplats när den arrangeras på ett ställe såsom Donsö, man känner av öns och invånarnas engagemang för branschen och att det finns mångåriga traditioner och kunskap på plats men också handlingskraft, vilja och nyfikenhet för det nya. Dessa förutsättningar tror jag skapar en väldigt speciell atmosfär som gynnar samverkan i form av affärer och projekt men även diskussioner kring nya spännande innovationer, säger Madeleine.

En deltagare som minglade bland montrarna var Marcus Ottosson, överstyrman, TT Line. Det var hans första besök på Donsö Shipping Meet och han tyckte att mötesplatsen var välbehövlig.

- Donsö Shipping Meet är ett jättebra tillfälle för branschen att träffas och byta kunskap och hitta nya kontakter. Speciellt om man jobbar på sjön där man av förklarliga skäl inte har möjlighet att träffas inom branschen lika ofta. Jag tar med mig mycket matnyttig information och många bra kontakter från Donsö Shipping Meet, säger Marcus.

Image
Marcus Ottosson, överstyrman TT Line, besökte Donsö Shipping Meet för första gången och tyckte att det var ett bra och intressant besök.

Marcus anser att sjöfartsbranschen är en traditionell bransch som ibland saknar vana av att tänka nytt, vilket kan göra det svårt för delar av branschen att förändras. Men han tycker samtidigt att mycket har hänt sedan han började på 90-talet. Marcus tror att kompetens behövs för att vidga branschens utveckling och han menar att det finns stora utmaningar med att göra branschen mer miljövänlig och att det är väldigt olika hur långt man har kommit i olika delar av branschen.

- Jag tror att nyckeln är kunskap, kompetens och samverkan. Och att man samtidigt satsar på och inte glömmer bort att göra förändringarna ekonomiskt hållbara. Men det krävs en stor arbetsinsats för att förändra gamla vanor.

Marcus har tidigare jobbat som nautiker offshore i Norge och Tyskland. Han tycker att svensk sjöfart står sig bra utomlands och att svensk sjöfart har gott rykte. Han tycker dock att svensk sjöfart har en god konkurrens utomlands och bör hålla sig à jour och utvecklas för att vara aktuella.

Print this page:

Tip a friend