Article image
VR

Västsverige – ett växande nav för AR & VR

I Västsverige och Göteborgsregionen växer både användning och utveckling inom Augmented Reality och Virtual reality. Regionen rymmer drygt 100 företag som bedriver projekt i området, visar en ny studie från Business Region Göteborg.

Main content

I Västsverige och Göteborgsregionen växer både användning och utveckling inom Augmented Reality och Virtual reality. Regionen rymmer drygt 100 företag som bedriver projekt i området, visar en ny studie från Business Region Göteborg. Resultaten av studien presenterades på Visual Arena den 19 februari. I anslutning till denna relase ställer vi några frågor till Erik Behm, Area & Investment Manager ICT, på Business Region Göteborg.

 Varför har Business Region Göteborg genomfört studien?

- ICT är en bransch, vi behöver förstå tekniken och trenderna, men viktigast av allt, hur står vi i Norden i allmänhet och i Västsverige framförallt i den globala utvecklingen.

- AR / VR är den fjärde studien vi har genomfört, efter IoT (2017), AI (2018) och Security (2018). Det här är ett viktigt verktyg för att locka nya globala företag, men det gagnar även våra vänner i den regionala industrin, akademin och samhället att förstå klustret. Vilka är mina potentiella partners, levererantörer och än viktigare, vilka är mina konkurrenter. 

Berätta om några av de viktigaste resultaten?

- Det finns ett kluster med drygt 100 företag och de viktigaste områdena är Life Science och Automotive men även spel, underhållning och utbildning är viktiga områden. AR / VR har under perioder varit haussat men nu är det den tredje vågen och jag tror att den här gången är det på riktigt. 

- Stora konsultfirmor såväl som små företag startar projekt inom VR / AR, med hög kompetens inom affärs- och mjukvaruutveckling. Forskningssektorn bedriver också forskning om nya möjligheter inom utvecklingen av både mjukvara och hårdvara. Ett annat viktigt resultat är att forsknings- och utbildningssektorn är avgörande för att nå de krav som slutanvändaren ställer.

Image
VR / AR

Hur står Västsverige sig i den senaste utvecklingen av AR och VR?

- Bättre än de flesta tror, ​​men vi måste nå ut och berätta historien, och även hjälpa företagen att kunna nå ut. Till exempel kan vi se hög innovationsnivå och nya idéer från Life Science, allt från visualisering av att utföra svåra operationer, att genomföra exponeringsterapi med hjälp av Virtual Reality och Augmented Reality.

Den största tillväxten för nybörjare är inom gaming, där ny och lättanvänd teknologi som gör det tillgängligt för nya idéer att bli verklighet.

Vilka råd skulle du ge företag som arbetar med AR och VR? 

- Hitta aktörer att samarbeta med där du kan tillföra något. Som VR Sverige skrev i en artikel kommer jag inte att glömma att AR / VR är det mänskliga gränssnittet för all annan teknik. IoT, AI, Security, Sensor Fusion etc. är inte direkt kopplade till oss människor, men AR / VR är det.
Interagera också med Visual Arena på Lindholmen Science Park, Game Incubator och även Academy.

 Vilka är några av de potentiella applikationerna för AR och VR? 

- De är många, men vissa områden som jag skulle framhålla är inte där du tjänar mest pengar på kort sikt, men där du kan bidra till ett bättre samhälle och framtid, som utbildning eller sjuka, funktionshindrade och äldre för att få bättre liv.

Print this page:

Tip a friend