Article image
Volvo Group

Volvo Group tar historien in i framtiden

Ett grönt, öppet och inbjudande campusområde där många aktörer möts för att skapa framtidens transportlösningar. Det är tankarna bakom Campus Lundby som ska bli Volvos globala centrum för utveckling på klassisk industrimark.

Main content

Med Byggnadsnämndens ja till samråd veckan före jul och klartecken för Volvo Group att gå vidare med planerna på att utveckla i Lundby fortsätter nu detaljplaneprocessen för Campus Lundby. Målet är att sätta spaden i marken 2019.

– Innovation är något som präglat Lundby sedan dag ett. Den första Volvobilen som rullades ut 1927, hur vi utvecklade lastbilen året därpå, Nils Bohlins trepunktsbälte, Volvo Pentas IPS-system – det har hänt massa spännande saker här genom åren. Nu nu sker Volvokoncernens globala utveckling här på Campus Lundby. På klassisk industrimark, säger Emilia Cullborg, kommunikationsansvarig för Campus Lundby, Volvo Group Public Affairs.

– Jag tror att man är stolt över att jobba på platsen där allt faktiskt började. Det arvet är något vi trycker väldigt mycket på nu, instämmer Ola Hansson, projektledare för Campus Lundby, Volvo Group Real Estate.

Kompetens från hela världen

I dag arbetar runt 4 500 Volvoanställda i det brokiga fabriksområdet i Lundby som arkitektoniskt inte riktigt matchar Lindholmen Science Parks modernistiskt framåtblickande fasader på andra sidan motorleden. Men när Volvokoncernen byggt färdigt det drygt 400 000 kvadratmeter stora Campus Lundby och efter hand flyttat hit all Göteborgsbaserad forskning, utveckling och administration är tanken att det nya området ska vara en lika innovativt kokande smältdegel som Lindholmen.

– Vi satsar på Campus Lundby bland annat för att vi vill vara en arbetsplats som lockar kompetens från hela världen, inte bara Göteborg, och då behöver det här området vara attraktivt. Därför river vi ner staketen, öppnar upp och satsar på mer grönt och skapar en blandstad där Volvos verksamheter samsas med kaféer, gym, startups och andra kontor än våra egna, säger Emilia Cullborg.
I USA har man länge haft den här typen av campuslösningar men då har man lagt dem utanför städerna.

– Och det är ju på väg bort när det blir mindre och mindre attraktivt att pendla varje dag med bil. Så att campuset kommer in till stan tror jag är viktigt. Det är så avgörande med samverkan och att man möts och träffas spontant, säger Ola Hansson.

– Om man tittar på innovationsbolag som Volvokoncernen så är fysisk närhet mellan olika delar av företagen en jätteviktig parameter för att hitta nya lösningar. Det går inte att sitta i var sitt system i var sin ände av stan. Därför är samlokalisering av våra kontors- och utvecklingsverksamheter i Göteborg ett viktigt steg framåt.

På samma sätt vill vi att Campus Lundby ska samverka med Lindholmen. Tillsammans utgör dessa två områden ett fantastiskt innovationskluster. Därför vill vi inte att Campus Lundby och Lindhomen ska vara åtskilda av en jättestor motorled (Lundbyleden), utan jobbar mycket för att hitta lösningar där områdena kan dra fördel av varandra, säger Emilia Cullborg.

Innovationshub under 2018

Den planerade linbanan från Järntorget till Wieselgrensplatsen kommer att koppla ihop Campus Lundby med både Lindholmen och stan. Dessutom tittar Volvo på möjligheter att skapa mer cyklist- och fotgängarvänliga sätt att ta sig mellan Campus Lundby och Lindholmen.

– Just nu tittar vi även mycket på vår innovationshub som vi kommer att etablera under 2018. Där är syftet att vi ska samla våra egna utvecklingsdelar inom automation, uppkopplade fordon och elektromobilitet under samma tak. Vi vill också främja innovation genom hela bolaget, fånga upp och skapa kanaler så att alla anställda känner att man kan bidra med idéer och nya lösningar, säger Emilia Cullborg.

Bra samarbete med stan

Att skapa en attraktiv arbetsplats är en sak – att kunna ta sig dit är precis lika viktigt i kampen om kompetens. Volvo Groups uppväxling från 4 500 anställda till mellan tio och elva tusen över en tioårsperiod innebär ett trafiklogistiskt pussel och det är viktigt att staden möter upp med infrastruktur menar Emilia Cullborg. Det ska vara smidigt att ta sig till Campus Lundby samtidigt som man vill minska sin miljöpåverkan.

– Vi vill ha kraftigt förbättrade cykelbanor hit och vi vill från vår egen sida främja alternativa sätt att ta sig till jobbet, till exempel olika former av samåkning. Dessutom vill vi gärna se en utökad kollektivtrafik, säger Emilia Cullborg.

Än så länge är Volvos visioner just visioner. Det finns inga färdiga ritningar, man tittar på många olika lösningar och ytterligare politiska beslut krävs innan man kan börja bygga. Här näst väntar sex veckors samråd i Stadsbyggnadskontorets regi där allmänheten kan ta del av förslaget och inkomma med synpunkter.

– Vi planerar att visa upp en 3D-modell över hela området så som vi vill att det ska utvecklas tillsammans med information om hur processen ser ut. Vi har känt ett bra stöd från politiken och har ett bra samarbete med stan, och särskilt bra med Stadsbyggnadskontoret, men vi vill göra den här processen så begriplig som möjligt för alla, vara transparenta och föra en bra dialog. Det är jätteviktigt för oss, dels internt för vi har många anställda som berörs av det här, men också externt för boende och näringsidkare runt omkring. Vi ställer löpande frågor till dem via vår Facebooksida men vi vill också att hela Göteborg ska kunna ta del av sidan och komma med feedback, säger Emilia Cullborg.

Och när har då visionen blivit ett färdigt Campus Lundby?

– Utvecklingen kommer att ske stegvis och vi har redan i dag börjat utveckla delar av området inom existerande detaljplan, bland annat Volvokoncernens nya huvudkontor som sedan ett år tillbaka ligger här i Campus Lundby. Vi ser fram emot att ha ett färdigt Campus Lundby inom tio år, säger Ola Hansson.

Per Österström

– Jag vet inte om omvärlden ännu förstått omfattningen av den enorma satsningen på Campus Lundby. Volvo Group samlokaliserar all sin verksamhet i Göteborg till Lundbyområdet i en campusliknande miljö lika stor som hela Göteborgs innerstad, designad för innovationssamarbeten mellan företag, näringsliv och offentliga aktörer. Det blir en internationellt erkänd nod, attraktiv och öppen för dem som vill inspireras och arbeta med framtidens innovationer för hållbara transporter, säger Per Österström, gruppchef fordon och transport på Business Region Göteborg.

– När miljön sedan byggs ihop, först med linbana och på sikt i en expansion ner mot stråket Karlastaden, Lindholmen, Lindholmen Science Park och de mer än 350 bolag som i dag är verksamma där, händer verkligen något. Lägg till Geelys innovationscenter och regeringens och industrins satsning på det nya elektromobilitetslabbet, satsningen på MobilityXlab och Ericssons satsningar på 5G i området så har vi lagt grunden till ett av världens mest forsknings- och utvecklingsintensiva område i inom framtidens mobilitet. Det är oerhört spännande.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content