Anastazia Kronberg: Mikromobilitet avgörande för klimatomställningen

Anastazia Kronberg, Business Region Göteborg

– Ny teknik och eldrift är jätteviktigt för omställningen av transportsektorn men vi kommer aldrig klara våra klimatmål om vi inte också arbetar med transporteffektivitet och en mobilitet som är mer yteffektiv. Det säger Anastazia Kronberg, branschspecialist hos oss inom mikromobilitet, apropå vår nya kartläggning av mikromobilitetsklustret.

Tidigare i veckan offentliggjordes nyheten om att Göteborgsbaserade Ecoride flyttar sin slutmontering av elcyklar från Polen till en ny fabrik i Arendal. Det är bara ett av många tecken på att mikromobilitetsklustret i Göteborgsregionen fortsätter att växa, något som också understryks i den nu publicerade rapporten Klusteranalys Mikromobilitet.

Ett kluster består förenklat av ett antal företag och aktörer som samverkar inom en region eller bransch för att förbättra sina förutsättningar att utvecklas. Och mikromobilitetsklustret i Göteborgsregionen har utvecklats starkt det senaste decenniet visar rapporten.

– Förädlingsvärdet har ökat med nästan 70 procent i de flesta segment, antalet företag mer än fördubblats och antalet anställda ökat med 2 000 personer. Idag sysselsätter klustret 5 600 personer så detta är verkligen ett växande kluster som skapar mycket jobb och sysselsättning åt oss, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare på Gothenburg Climate Partnership och branschspecialist inom mikromobilitet.

Mobilitet utformad kring människan

Mikromobilitet är ett relativt nytt begrepp och det finns ingen vedertagen tydlig definition som används av svenska myndigheter. Men det handlar om mindre fordon, såväl motoriserade som icke motoriserade, med en vikt på under 350 kilo och hastighet upp till 45 km/h. Detta inkluderar olika varianter av lätta fordon som till exempel cyklar, elcyklar, elsparkcyklar, lastcyklar, elmopeder, enhjulningar, hoverboards, segways och elskateboards som man använder för att ta sig fram kortare sträckor.

– Helt enkelt mobilitet som är utformad kring människan, säger Anastazia Kronberg och fortsätter:

– Mikromobilitet är dessutom kul, man tillför något annat till mobiliteten. Det ger en urban frihet, det är individuellt men det är också klimatsmart och man drar inte runt på massa onödigt skrot eller extra bagage. Och det är socialt, man får ögonkontakt, man möts i stället för att sitta i ett skal. Den orsakar mindre luftföroreningar, den är tyst och bidrar till minskad trängsel på bussar och gator. Fler mikrofordon innebär också fler ögon i stadsdelar eller i områden som kan kännas otrygga. Och man behöver i de flesta fall inte ha körkort för att köra mikromobilitetsfordon och vi kan skapa många instegsjobb i klustret för folk som står långt från arbetsmarknaden. Så mikromobilitetsklustret kan bidra till väldigt många sociala dimensioner förutom de ekologiska och ekonomiska.

Utmaning att knyta ihop aktörerna

Business Region Göteborgs nya analys av mikromobilitetsklustret i Göteborgsregionen visar att många nya företag har startats under de senaste åren, men att det fortsatt är en relativt liten sektor med många små företag med färre än 20 anställda. Det finns relativt få tjänsteföretag inom mikromobilitet men traditionen inom cykelsegmentet är starkt. En utmaning är att integrera och bygga broar mellan de olika delarna av mikromobilitetsklustret, och mellan mikromobilitetsklustret och den traditionella fordonsindustrin. Göteborg har en stark inriktning mot hållbar mobilitet och det finns många starka organisationer, demonstratorer, testbäddar och även stark tradition av innovativa piloter. Detta är något som skulle kunna utnyttjas för att realisera potentialen inom mikromobilitet.

– Vi har vi ett jobb att göra med att knyta ihop aktörerna och tydliggöra styrkan i att man faktiskt tillhör ett större sammanhang, säger Anastazia Kronberg.

Störst potential inom mikrologistik

Det är framför allt segmentet tillverkande företag fordon och tillbehör som växer. Men även inom mikromobilitetstjänster växer marknaden med etableringen av elsparkcyklar, nytt lånecykelsystem, mattjänster etc. Fast störst potential för fortsatt utveckling ser Anastazia Kronberg inom mikrologistik, det vill säga gods och leveranser.  

– Idag har vi inte så jättemånga företag på det området och de stora företagen har en väldigt liten del av sin verksamhet som kan hänföras till mikrologistik. Det är snarare små företag som intar det här segmentet – de traditionella aktörerna har inte den kompetens som behövs. Men även den tunga fordonsindustrin måste in här om vi ska klara våra klimatmål. Ny teknik och eldrift är jätteviktigt för omställningen av transportsektorn men vi kommer aldrig klara våra klimatmål om vi inte också arbetar med transporteffektivitet och en mobilitet som är mer yteffektiv. Mikromobilitet är avgörande för klimatomställningen.

Hänger ihop med städernas utveckling

Mikromobilitetsklustrets utveckling hänger dessutom intimt ihop med städernas utveckling, framför allt inom tjänster och mikrologistik, menar Anastazia Kronberg.

– Hur städer satsar på cykelinfrastruktur eller skapar förutsättningar för mobilitetshubbar för omlastning är avgörande. På mikrologistiksidan behövs nya affärsupplägg och arbetssätt och där är fastighetsägarna otroligt viktiga. Man vet hur man planerar för att hyra ut en parkeringsplats med laddstolpe eller planera för en tung omlastningscentral – men att ha ett uthyrningsbart mikrofordon med en annan typ av affärsupplägg, där saknas ofta kunskap.

Kontakt

Bild på Anastazia Kronberg
Anastazia Kronberg
Processledare
Kontakta mig om: Hållbar stadsutveckling, Fordon och mobilitet, Samverkan