Konjunkturen och ett samtal med Elisabeth Peregi, vd Kappahl

Business Region Göteborgs Henrk Einarsson och Peter Warda på scen

Konjunkturseminariet den 9 november inleddes med färska siffror och statistik kring den regionala konjunkturen i ett globalt perspektiv. Seminariets samtalsgäst Elisabeth Peregi, vd Kappahl, intervjuades på scen.

På scen på Radisson Blu Scandinavia i Göteborg, framför fler än 400 gäster, presenterade Peter Warda, senior analytiker och Henrik Einarsson, etableringschef, årets sista konjunkturrapport. Siffrorna visar att Göteborgsregionens företag i tre av fyra sektorer upplever nuläget som en period av lågkonjunktur. Endast tillverkningsindustrin går emot trenden. Tillverkningsföretagen har återigen växlat upp och producerar för fullt, med allt bättre lönsamhet och produktivitet. Hjulen har snurrat bättre än väntat under tredje kvartalet. Den senaste perioden visar bland annat att jobbtillväxten i Göteborgsregionen är positiv, men jobben växer inte i samma takt som för ett år sedan – och färre nya lediga jobb finns att tillgå i regionen.

Tillgängliga nedladdningar

Samtalet

Efter rapporten tog Elisabeth Peregi, vd på Kappahl, plats på scen för att i ett samtal med Jessica Humleklo, Business Region Göteborg. Samtalet handlade om allt från sortimentsfrågor, klimat- & socialt ansvar, kvinnligt ledarskap till hur man går vinnande ur en pandemi och ett förändringsarbete.  

Se hela seminariet med konjunkturpresentationen och samtalet nedan.

Tider:

  • 4:50 Konjunkturpresentation
  • 23:50 Samtalet med Elisabeth Peregi

Kontakt

Bild på Henrik Einarsson
Henrik Einarsson
Avdelningschef
Kontakta mig om: Etablering, Företagsklimat, Regional utveckling