Paketering – skapa unika kundvärden

Marknaden efterfrågar enkelhet. Det ska gå snabbt att förstå vad du säljer och vilken nytta det skapar. Vad är skillnaden på ditt erbjudande och alla andras paketering?

Paketering workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Vägen till hög kundnytta och igenkänning går genom smarta paket. Säkert erbjuder ditt företag redan idag kringtjänster som komplement till kärnprodukten, men har ni gjort det lätt för kunden att köpa? Den här och andra väsentliga frågor kring koncept och erbjudande går vi igenom under en intensiv halvdag.

Ur innehållet, workshop Paketering:

  • Från intresse till relation – paketets ”livscykel”
  • Faktorer för kundvärde – skapa image, öppna dörrar, fördjupa och vårda relationer
  • Ta fram din egen paketeringsplan (arbetsmall)

Kontakta oss gärna för mer information

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.