Article image
L&T

Ny tech-etablering stärker indisk närvaro i Göteborgsregionen

Med L&T Technology Services nya teknikcenter i Lindholmen Science Park har nu tre ledande, globala indiska it- och techföretag etablerat sig i Göteborgsregionen.

Att så många företag från ett av världens mest avancerade it-länder väljer att placera sig här vittnar om regionens dragningskraft, säger Erik Behm, områdesansvarig ICT på Business Region Göteborg.

Main content

För några år sedan säkrade indiska Tech Mahindra ett stort kontrakt kring support av it-infrastruktur och global service med Volvo Cars och byggde att stort kontor i Torslanda. Sedan följde den indiska konsultjätten HCL som, efter att ha tagit över stora delar av Volvo Groups it-verksamhet, etablerade ett driftcenter i centrala Göteborg. Och den 30 oktober 2018 slog indiska L&T Technology Services upp dörrarna för sina nya lokaler i Lindholmen Science Park.

Därmed har tre ledande, globala indiska it- och techföretag etablerat sig i Göteborg.

Att så många företag från ett av världens mest avancerade it-länder väljer att placera sig i här när de skulle kunna jobba var som helst vittnar om regionens dragningskraft, säger Erik Behm, områdesansvarig ICT på Business Region Göteborg.

Image
Erik Behm

Ett av Indiens största multinationella företag

Larsen & Toubro (L&T) är ett av Indiens största multinationella företag och grundades 1938 i Mumbai av de två danska ingenjörerna Henning Holck-Larsen och Søren Kristian Toubro. Företaget har affärsintressen inom teknik, konstruktion, tillverkning av varor, informationsteknik och finansiella tjänster.

Dotterbolaget L&T Technology Services, som öppnar kontor i Lindholmen Science Park, erbjuder design, utveckling och testning av industriprodukter, medicintekniska produkter, transport, fordon, flyg, telekom och processindustrier.

Företaget har haft engagemang i Norden i mer än ett decennium genom strategiska partnerskap med exempelvis Scania. Och efter ett antal affärer med kunder inom bland annat fordonsklustret ökar alltså L&T Technology Services nu närvaron i Göteborg med ett lokalt teknikcenter. 

Göteborg har ett av Europas ledande fordonskluster inklusive närvaro från flera andra stora aktörer från olika branscher som t ex Volvo Cars, CEVT, Volvo Group, Ericsson, SKF, AstraZeneca, Zenuity och ESAB, säger Gaurav Gupta, Chief Business Officer, L&T Technology Services.

Ser en enorm potential i Göteborgsregionen

Han lyfter även fram det öppna samarbetsklimatet mellan företag, startups, akademi och andra partners i regionen och säger att det i Göteborg finns spännande möjligheter att arbeta med ledande aktörer inte bara inom automotive.

Vi ser en enorm potential i Göteborgsregionen tack vare dess starka industriella ekosystem inom många affärssegment och vi har för avsikt att öka och bredda vår närvaro här. L&T Technology Services är en global organisation som tror på att inkubera teknologier lokalt och som hävstång använda den enorma tekniska talang som finns tillgänglig i Indien och möjligheten till skalbarhet, säger Gaurav Gupta.

För närvarande har L&T Technology Services mer än 50 konsulter från Indien som arbetar i Göteborg och jobbar med exempelvis Volvo Cars men givet den stora efterfrågan på utvecklingshjälp räknar man med att växa snabbt. Om ingenjörerna kommer från Indien eller Göteborg – eller någon annan del av världen – är av underordnad betydelse. Det är kundnyttan som styr, menar Gaurav Gupta.

Underliggande behov av systemutvecklare och it-kompetens

Erik Behm på Business Region Göteborg är positiv till L&T Technology Services satsning i Göteborg. Indien är en it-nation som utvecklas snabbt och landets it- och techföretag är avancerade globala partners. Att ytterligare ett av dessa expanderar i Göteborgsregionen är bra på flera plan.

Vi har ett stort behov av systemutvecklare och it-kompetens – och behovet kommer inte att minska. Dessutom verkar företag i Göteborgsregionen som Volvobolagen, Ericsson och AstraZeneca på en global och extremt konkurrensutsatt marknad. Då måste de ha de bästa leverantörerna. 

Det finns ju redan mycket it- och tjänstekonsulter i regionen som spelar en viktig roll inte minst för fordons- och it-branschen. Vad kan L&T Technology Services tillföra som inte redan finns?

Globala aktörer som L&T Technology Services tar med sig erfarenhet från andra områden som blir ett bra komplement till vårt befintliga kluster. Därför är en sådan här etablering en fördel för regionen som helhet, säger Erik Behm.

Det är också viktigt att Sverige och Göteborgsregionen jobbar med närkontakten med Indien, både kring export och etableringar, menar Erik Behm. Indien är världens största demokrati och genomgår en enorm utveckling. 

Indien har blivit en av de ledande it-nationerna. Det är viktigt för Sverige och Göteborg att utveckla handelsutbytet med Indien inom en rad områden.

Vad säger det om Göteborgsregionens dragningskraft att vi får hit de här indiska it- och techbolagen?

Här finns en fantastisk bredd och globalt framgångsrika styrkeområden, inte bara fordonsklustret och life science, utan även till exempel antenn och mikrovåg, rymd, security, och Göteborg har ledande företag inom väldigt många branscher. Parallellt med detta finns här två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning och vi ser en nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. När ett företag som L&T Technology Services slår ner sina bopålar här är det ett kvitto regionens attraktivitet. Dessutom har Göteborgsregionen blivit synligare, det riktas mer ljus på det som händer här än det gjort tidigare.

En tongivande aktör som bidrar till att så många nya etableringar landar i Göteborgsregionen är Lindholmen Science Park påpekar Erik Behm.

– Lindholmen Science Park spelar en mycket viktig roll för regionen, varje nytt globalt företag stärker hela Västsverige. Och starka kluster är viktiga för innovation.

Tord Hermansson, vd på Lindholmen Science Park, är nöjd över att numera se också L&T Technology Services företagslogo i området.

Lindholmen Science Park välkomnar L&T Technology Services till den mest dynamiska och inspirerande innovationsarenan i Sverige för utveckling av morgondagens mobilitet. Vi ser fram mot ett konstruktivt utbyte av kunskap, kultur och samverkan, säger han.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content