Article image
Hamninloppet Göteborg

Göteborgsregionen enda storstadsregion i landet som är nettoexportör

Göteborgsregionen är till skillnad från de övriga storstadsregionerna en nettoexportör och jobbtillväxten i de utländska företagen är betydligt högre än för riket i stort. Det framgår av Business Region Göteborgs rapport Företagande 2019.

– Man kan säga att Göteborgsregionen driver landets tillväxt, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Main content

Göteborgsregionen är den enda av de tre storstadsregionerna som är nettoexportör. Under 2018 var nettoexporten i Göteborgsregionen cirka 33 miljarder kronor, medan Stockholmsregionen och Malmöregionen hade underskott på drygt 197 respektive cirka 35 miljarder kronor.

– Det säger något om hur mycket den här regionen bidrar till landets BNP. De andra regionerna har stora minusbalanser vilket drar ner BNP-tillväxten. Man kan säga att Göteborgsregionen driver landets tillväxt, och detta samtidigt som konjunkturen viker, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Han betonar att tjänstehandeln inte ingår i mätningen. Tjänstehandeln motsvarar dock bara en tredjedel av landets totala utrikeshandel. Hade den räknats med skulle det förändrat utfallet regionerna emellan men inte påverka de generella strukturerna i handelsbalansen.

I själva verket exporterar Göteborgsregionen ännu mer än vad som syns i statistiken som är baserad på företagsdata. Många företag har sina huvudkontor i Stockholm även om produktionen ligger i Göteborgsregionen och den mesta av exporten utgår härifrån. Därmed hamnar deras handelsvärden i statistiken för Stockholmsregionen.  

– Trots det här tappet ligger vi ändå på ett så stort plus. Det visar hur stark Göteborgsregionen är exportmässigt, säger Peter Warda.

Antalet anställda i utlandsägda företag ökar starkare jämfört med snittet för riket

Rapporten Företagande 2019 är en genomgång av de största företagen, utlandsägda företag, utrikeshandel samt nystartade företag och presenterar en rad fakta och analyser om och av Göteborgsregionens företag.

Beträffande utlandsägda företag och arbetsställen har andelen ökat markant i Sverige. Detsamma gäller för Göteborgsregionen även om den procentuella ökningen under perioden 1990-2018 varit större i landet än i regionen. Dock är tillväxten i antalet anställda betydligt högre för företagen i Göteborgsregionen. Bara mellan 2017 och 2018 har antalet anställda ökat med fem procent i regionen vilket är klart mer än för landet i stort.

1990 var drygt 18 000 personer anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Under 2018 hade anställda i utlandsägda företag ökat till drygt 92 000 personer, vilket motsvarar en ökning på drygt 400 procent. Motsvarande ökning för utlandsägda företag i Sverige under perioden var drygt 230 procent. Med andra ord har sysselsättningstillväxten i regionens utlandsägda företag vuxit klart bättre än snittet för riket.

– En femtedel av alla anställda i Göteborgsregionen arbetar i utlandsägda företag. Och ser man till sysselsättningen är det betydligt fler, det är många som är kopplade till företagen på konsultbasis eller som inhyrd personal, vilka inte ingår ett företags totalt antal anställda, säger Peter Warda.

– Att anställda ökar så kraftigt betyder att de utlandsägda företagen i Göteborgsregionen går bra och trivs här. De skapar inte bara sysselsättning, utan också omsättning och konkurrenskraft som är väldigt viktigt för regionens framtida utveckling.

Ladda ner rapporten
Downloadable file reference
Print this page:

Tip a friend

Bottom content