Framrutan - omställning och coachning för fordonsleverantörer

Är du leverantör till fordonsindustrin? Behöver du kompetensutveckla och ställa om din verksamhet utifrån den teknikutveckling som sker inom elektrifiering, artificiell intelligens och autonoma fordon? Framrutan är ett kostnadsfritt projekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning.  

Startbild med symbolbild för programmet Framrutan

Framrutan, ett omställningsprojekt i fordonsbranschen

Framrutan - för underleverantörer till fordonsindustrin, är ett helt kostnadsfritt kompetenshöjande program till företag som vill stärka sin konkurrenskraft. I programmet jobbar vi med olika insatser som är kopplade till omställningen och teknikutvecklingen kring elektrifiering, artificiell intelligence (AI) och autonoma fordon. En stor del programmet får du och ditt företag individuell coachning i form av workshops eller rådgivning.   

 

 

Processbild över programmet Framrutan

Förutsättningar för att få delta

  • Leverantörer (eller viljan att bli) till fordonsbranschen. 
  • 15-249 anställda, med verksamhet i Västra Götaland.
  • Behov av kompetensomställningsinsatser.
  • Klara av regelverket för stadsstöd enligt EU-bestämmelserna för försumbart stöd
  • Uttalad vilja och ett engagemang på ledningsnivå att under en period om 1 - 2 år delta i aktiviteter och coachning samt genomföra egna insatser. 
  • Kostnadsfritt att delta, men om företag avbryter utgår en avgift. 

Framrutan är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg. Projektet leds av Business Region Göteborg i samverkan med Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad, IUC Väst och FKG – Fordonskomponentgruppen. 

 

                    

 

Kontakta oss gärna

Vill du veta mer eller vara med?

Hans Larsson
Projektledare
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Fordonsindustri Transporter