Möte i storgrupp Business Region Göteborg

Klusterutveckling

Klustersamverkan gör det möjligt för företag att vara mer innovativa än de kan vara på egen hand. Vi är länken mellan näringsliv, akademi, myndigheter och offentliga aktörer och skapar mötesplatser och samarbetsmöjligheter som hjälper företag i Göteborgsregionen att utvecklas.  

Vad är ett kluster?

Ett kluster består av företag, samhällsaktörer, forskningsaktörer, utbildningsaktörer och aktörer inom finans och kapital. Tillsammans kan aktörerna i klustret samverka för att skapa förutsättningar att utvecklas, stärka sin innovationskraft och nå framgång 

Klustermodellen

Strategisk samverkan för kluster i Göteborgsregionen

Vi stärker näringslivet i Göteborgsregionen genom att driva klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt som ökar företagens innovationskraft och driver på näringslivets gröna omställning. Metoden för samverkan kan variera beroende på branschernas olika förutsättningar.  

Inom en bransch identifierar vi vilka relationer och samarbeten som måste skapas eller förstärkas för att kunna utvecklas och skapa tillväxt. Det kan handla om samverkan och kontakt mellan företag och forskning eller investerare, men också mellan små och stora företag, till andra kluster – inte minst internationellt för att öka konkurrenskraften på den globala marknaden.   

Bild
Bild på en wireless charging taxibil

Utsläppsfria transporter

I Gothenburg Green City Zone testar och utvecklar vi framtidens utsläppsfria transportsystem.

Läs mer om utsläppsfria transporter
Bild
brg-byggarbetsplats0023.jpg

Plattform för klimatneutralt byggande

På plattformen för klimatneutralt byggande samarbetar bygg-och fastighetsbranschen med staden och forskningssamhället för en snabbare omställning.

Läs mer om klimatneutralt byggande
Bild
Elbilsladdning Business Region Göteborg

Elektrifierat transportsystem

Vi samordnar stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030. 

Läs mer om elektrifierat transportsystem
Bild
textile movement

Hållbara textilier

Vi stödjer modeföretag i Göteborgsregionen i omställningen till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. 

Läs mer om hållbara textilier
Omslag på Business Region Göteborg klusteranalys

Klusteranalyser

Vi kan Göteborgsregionen näringsliv och dess strategiskt viktiga branscher och kluster. Vill du läsa våra klusteranalyser och andra publikationer?

Till publikationer

Kontakt