Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi testar framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. Vi pratar om ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans.

Evenemangsstråket Göteborg
Bild: Skyflyers/ Göteborg & Co

I Göteborg finns det en alldeles särskilt stark tradition och vilja till samarbete som förvandlat regionen till Sveriges innovationsmotor. Vi har sett prov på hur företag, forskning och det offentliga tillsammans testat allt från nya elbusslinjer till framtidens mer hållbara sätt att bo. Göteborg har blivit en plats där idéer förverkligas och där vi tillsammans hittar snabbare och mer kraftfulla sätt att närma oss framtidens hållbara lösningar. Och det är precis den sortens samarbete som nu ska skapa Gothenburg Green City Zone.

En möjligheternas zon – ingen förbudszon  

Gothenburg Green City Zone är en zon där vi utvecklar och testar ny teknik i både fordon och infrastruktur. Målsättningen är att transporterna inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. Vi pratar alltså om ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans. Det är en zon där vi vill väcka intresse för nya lösningar, välkomna och testa innovationer, lära tillsammans och visa omtanke för varandra, för näringslivet, närmiljön och för klimatet.

Det här är alltså inte en förbudszon där vi stoppar vissa transporter. Det här är en testzon. Och vi har redan kommit långt. Flera aktörer har redan utvecklat framtidens lösningar och vi vill börja använda dem här och nu. För framtidens göteborgare och för klimatets skull kan vi inte vänta.

I Gothenburg Green City Zone kommer staden, näringslivet och forskningsaktörer att arbeta gemensamt för att ställa om transportsystemet till utsläppsfritt på väldigt kort tid. Genom denna samverkan visar vi vägen inom hållbarhetsfrågor i Europa och att vi menar allvar med stadens klimatkontrakt med EU och våra ambitiösa hållbarhetsmål till år 2030.
Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad
Att kunna prova nya idéer är avgörande för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs. Utsläppsfria zoner är ett strålande exempel på hur vi kan minska klimatutsläppen och samtidigt driva på för en hållbar näringslivsutveckling.
Emmyly Bönfors, ordförande för Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad
Gothenburg Green City Zone karta
I Gothenburg Green City Zone skapas möjligheter för företag, samhällsaktörer och akademin att testa, utveckla och skala upp sina idéer för hållbara transporter.

Gothenburg Green City Zone består till en början av Lindholmen, evenemangsstråket i centrala Göteborg och Forsåker, i Mölndal. Här vill vi skapa möjligheter för företag, samhällsaktörer och forskningen att testa, utveckla och skala upp sina idéer. Med ett innovationsledande näringsliv, framstående forskning och ett framåtlutat ledarskap i stad och region vet vi att Göteborg har det som krävs för att lyckas. Vi vill utnyttja och utveckla den nyfikenhet och den handlingskraft som redan satt Göteborg på kartan vad gäller hållbarhet. Nu tar vi nästa steg med Gothenburg Green City Zone.

Bred samverkan för lösningar på systemnivå

Bakom initiativet står Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Founding partners/grundare är, utöver initiativtagarna, Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co samt därtill Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Svenska Mässan samt Mölndal Stad.

Det här initiativet är helt i linje med vårt företags syfte. Vi vill vara med och skapa framtidens städer och säkerställa att de är beboeliga och attraktiva. Det här initiativet ger oss möjligheten att göra det och samtidigt ta ansvar för vår hemstad.
Håkan Samuelsson, VD Volvo Cars
Klimatneutrala transporter av personer och varor är avgörande för framtidens städer. Med Gothenburg Green City Zone kan vi tillsammans visa och prova nya lösningar för att förstå vad som fungerar för människor, samhälle och näringsliv.
Pia Sandvik, VD RISE
Göteborgs Hamn

Gothenburg Green City Zone visar vägen mot framtidens utsläppsfria transporter

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av en rad tunga aktörer för ett utsläppsfritt transportsystem. Här ska ny teknik testas som gör det möjligt för en del av Göteborg att ha hundra procent utsläppsfria transportsätt till 2030.

Pressmeddelande 21-01-12
Schenker paketbil utanför Liseberg

Logistikjätte engagerar sig i Gothenburg Green City Zone

DB Schenker inleder samarbete med Business Region Göteborg för att bidra till uppskalning av eldrivna godstransporter inom Gothenburg Green City Zone.

Pressmeddelande 21-10-19

Vi vill bli fler - du är inbjuden

Gothenburg Green City Zone är en inkluderande satsning där vi välkomnar alla som på olika sätt vill vara med och skapa hållbara lösningar för Göteborg, regionen och ta dem ut i världen. Med initiativet blir Göteborg den första regionen i världen att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria och samtidigt skalbara transportlösningar.

Välkommen till Gothenburg Green City Zone!
Vi testar framtidens transportsystem. Här och nu.

Intresserad? Hör av dig till oss!

Vill du och ditt företag bli en del av Gothenburg Green City Zone? Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu. Hör av dig till oss så hjälper vi ditt företag att bli en del av initiativet.

Matilda Landén
Processledare
Arbetsområden: Fordon och transporter Samverkan
Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovation Miljöteknik

Partners

Initiativtagare är Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Rearch Institutes of Sweden.
Founding partners/grundare är utöver initiativtagarna Göteborgs Stads bolag och förvaltningar:Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Göteborg Stads Parkering, Göteborg Energi och Göteborg & Co samt därtill Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Handelshögskola/Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Svenska Mässan samt Mölndal Stad.

loggor ggcz 2
Visa cookie-information