Göteborgs innovationskraft stärks genom Gothenburg Green City Zone

Kollage Gothenburg gReen City Zone

Hur bygger man ett utsläppsfritt transportsystem i en stad som växer och där transportbehoven bara ökar? Kring den frågan samverkar näringsliv, det offentliga, akademi och institut i Göteborg genom att utföra storskaliga tester av innovationer inom det världsunika initiativet Gothenburg Green City Zone.

Göteborgsregionen växer och det medför en stadig ökning av efterfrågan på transporter, samtidigt som staden har förbundit sig att minska sitt klimatavtryck till nära noll 2030.

Som en del i att lösa den ekvationen startade Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg tillsammans med Volvo Cars och forskningsinstitutet RISE i januari 2020 initiativet Gothenburg Green City Zone. En öppen arena för innovation, där alla aktörer som vill och kan bidra är välkomna att i samverkan utveckla och testa ny teknik i verklig stadsmiljö. Målet är att till 2030 bygga ett utsläppsfritt transportsystem i stora delar av Göteborg.

–  Om vi ska nå utsläppsfritt behöver vi arbeta med att minska antalet fordon på våra vägar samtidigt som vi ökar andelen mikromobilitet i staden och elektrifierar fordonen som blir kvar. I den omställningen vill vi få med oss företagen genom att jobba behovsbaserat. Vi har valt att se över alla transportslag och behov samtidigt utifrån olika zoner för att hitta systemlösningar som kan skalas upp även i andra geografier, säger Maria Strömberg, avdelningschef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

Tester i tre utvalda områden

De tre områdena är Lindholmen på Hisingen, Forsåker i Mölndal och Evenemangsstråket i centrala Göteborg. Lindholmen har en stark företagsetablering med många människor i omlopp som pendlar in och ut ur området. Forsåker är en helt ny stadsdel som planeras i Mölndal med 3 000 bostäder och arbetsplatser för 4 000 personer och Evenemangsstråket, mellan Korsvägen och Ullevi, besöks av sju till åtta miljoner turister varje år och har runt 20 000 pendlare som passerar med bil dagligen, och ytterligare många fler med buss och spårvagn.

– Här finns dessutom hundratals företagare och ett väldigt stort antal boende. Hur involverar vi dem utifrån deras behov, och får exempelvis en butik att samverka med sina grannar på gatan kring gemensamma godstransporter? Och hur skapar vi smarta lösningar som ger en trevligare och mer tillgänglig miljö, utan mängder av bilar på gatorna? säger Maria Strömberg.

Logistikhubbar som en lösning

För att undersöka det leder forskningsintitutet RISE just nu en förstudie om möjligheten att skapa regionala och lokala logistikhubbar som en lösning för att kraftigt minska trafiken i Evenemangsområdet. Förstudien går under namnet REDIG och ryms inom Gothenburg Green City Zone. Deltar gör även aktörerna Svenska Mässan, Liseberg, Got Event, Closer, Volvo Technology, World of Volvo och Göteborg Energi.

– I förstudien identifierar vi till exempel vilka logistiklösningar som behövs för att kunna samlasta gods på ett hållbart och affärsmässigt sätt, var logistikhubbar bäst kan placeras och vilka tjänster som skulle behöva finnas där. Genom djupintervjuer med alla aktörerna, och data från deras logistikflöden och leveranser, har vi kartlagt behov och utmaningar, säger Anna Eriksson, senior projektledare på forskningsinstitutet RISE, och fortsätter:

– I det första steget har vi identifierat att de stora leverantörerna redan är ganska optimerade, men att det finns många små transportflöden som vi kan förbättra för att få mindre trafik i staden.

Samverkan bygger innovationskraft

När analyserna är klara blir nästa steg att genomföra en workshop med samtliga parter för att prata mer om deras affärsmodeller och hitta lösningar genom samtal.

– När vi samlar alla stora aktörer på plats kan de lära sig från varandra och se hur de kan optimera sina flöden. Strategiskt samarbete är vad som leder innovation, säger Anna Eriksson.

Maria Strömberg håller med.

– Vi behöver öka den kollektiva innovationskraften och det gör vi genom satsningar som Gothenburg Green City Zone. Här kan företagen mötas, utbyta kunskap och hitta nya samarbeten kring innovativa lösningar. Företagens samverkan får gärna bilda en så lång värdekedja som möjligt. Det är då vi kommer fram till systemlösningarna, och får kunskap om hur de kan skalas upp, säger hon.

Test av taxibilar som laddas trådlöst

Ytterligare ett antal förstudier är i gång inom Gothenburg Green City Zone och även en rad tester. En av dem är projektet Wireless Charging, som pågår fram till 2025 och handlar om induktiv laddning av taxibilar i skarp trafik. Förare från taxioperatören Cabonline kör helelektriska Volvo XC40 i skarp taxitrafik och använder trådlösa laddstationer på särskilt förberedda parkeringsrutor på Lindholmen och vid Sahlgrenska sjukhuset. I projektet ingår även Volvo Cars, Göteborg Energi, Momentum Dynamics och Vattenfall InCharge.

– I samverkan studerar vi ny laddteknik med verkliga användare i en yrkesmässig trafik för att utvärdera om tekniken har en framtida potential. För oss handlar det om kunskapsuppbyggnad. Det är ett sätt att få kunskap om användarupplevelsen, men också om tekniken och samhällsaspekterna. På så sätt förstår vi mycket mer om vad det skulle innebära att skala upp tekniken till en större volym, säger Robert Eriksson, senior teknisk projektledare inom elektromobilitet på Volvo Cars.

Fler tester inom initiativet

Undersökningen av utsläppsfria transporter med hjälp av mikromobilitet är ett annat exempel på satsningar inom Gothenburg Green City Zone, där Bravidas servicepersonal transporterar sig mellan olika uppdrag på elcykel, elmoped, vanliga cyklar eller till fots. I projektet Utsläppsfria evenemang har Göteborg & Co, Business Region Göteborg och Got Event tillsammans gjort klimatberäkningar på evenemang för att kartlägga utsläppskällor för att i nästa steg kunna utveckla en metod som minskar utsläppen. Ytterligare ett exempel är forskningsinstitutet RISE:s analyser av hur DB Schenkers fordonsflotta används. Det för att förstå flöden och behov, och vad som krävs för att ställa om till fullelektriska fordon.

– Jag tror att näringslivet genom initiativ som Gothenburg Green City Zone får en bättre förståelse för vad staden vill och också ser marknadspotentialen i att vara med och skapa innovation i samverkan, både lokalt och möjligheten för produkterna att ta sig ut på en global marknad, säger Maria Strömberg, och avslutar:

– Det här är både en näringslivssatsning och en satsning för att minska klimat- och miljöpåverkan. Dessutom handlar det om att skapa fler nya hållbara jobb i Göteborg. 

 

FAKTA: Gothenburg Green City Zone

Gothenburg Green City Zone, är ett initiativ där framtidens transportsystem testas i verkliga miljöer. Målet är att transporterna inom delar av centrala Göteborg ska vara helt utsläppsfria till år 2030.

Zonen består av tre områden – Lindholmen på Hisingen, Forsåker i Mölndal och evenemangsstråket i centrala Göteborg. Bakom initiativet står Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Gothenburg Green City Zone vill väcka intresse för nya lösningar, testa innovationer och redan existerande lösningar, lära tillsammans och skala upp. Här kan företag, samhällsaktörer och akademi samverka kring lösningar för ett utsläppsfritt transportsystem.

 

Den här artikeln ingår artikelserien: Göteborg - Sveriges innovationsmotor. Läs mer här.

Kontakt

Bild på Jonas Eriksson
Jonas Eriksson
Verksamhetsledare
Kontakta mig om: Gothenburg Green City Zone, Fordon och mobilitet, Hållbar stadsutveckling