Närstat_program.png

Så skapar vi bättre förutsättningar för näringslivet

Göteborg siktar högt! Målbilden är minst 120 000 nya jobb till 2035. Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är en karta för hur vi tillsammans i stadens bolag och förvaltningar ska nå dit. I nära dialog med näringslivet utgick vi från de största utmaningarna och bestämde oss för fokusera på sex strategiska områden.

Fokus på sex strategiska områden...

…som utgår från de utmaningar som Göteborg och regionen står inför samt de prioriteringar som framkommit i dialogen med näringsliv och akademi.

Personer runt ett bord skrattar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Göteborg. Vi ska identifiera och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera kompetens nationellt och globalt.

 

Mer om kompetensförsörjning
körsbärsträd järntorget

ATTRAKTIONSKRAFT

Regioner konkurrerar om kompetens och kapital. Som navet i Göteborgsregionen är därför Göteborgs attraktionskraft avgörande. Vi ska leverera en god samhällsservice och Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i, samt besöka.

 

Mer om attraktionskraft
göteborgs hamn i skymningsljus

INFRASTRUKTUR & TILLGÄNGLIGHET

Med det geografiska läget mellan Oslo och Köpenhamn samt med hamnen som porten mot världen är Göteborg en stark internationell logistiknod. Vi ska fortsätta utveckla infrastrukturen med god tillgänglighet för både människor och gods.

 

Mer om infrastruktur
byggarbetsplats lyftkran

MARKBEREDSKAP & FYSISK PLANERING

Göteborgsregionen behöver planera för tillväxt. Vi ska skapa förutsättningar för fastighetsmarknaden att kunna utveckla lokaler för näringslivets behov, samt i stadens planering, erbjuda verksamhetsmark i rätt lägen.

Mer om markberedskap
2 personer i en butik

FÖRETAGSKLIMAT

I Göteborg ska det vara enkelt att driva företag, det är ledstjärnan i alla våra företagskontakter. Varje möte ska få ett positivt bemötande, kunden är alltid i fokus och vi ska ha god kunskap om stadens erbjudande till företagen.

 

Mer om företagsklimat
maria-testar-ny-teknik

INNOVATIONSKRAFT

Göteborg är Sveriges innovationsmotor med flera globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag och testarena för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller .Vi ska stärka näringslivets förutsättningar för innovation.

 

Mer om innovationskraft
Omslagsbild Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Om programmet

Programmet är stadens gemensamma karta för hur vi ska skapa bättre förutsättningar för företagande. I arbetet bidrar drygt 20 förvaltningar och bolag i staden samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är framtaget i nära dialog med näringslivet.

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035

Sju referensorganisationer...

Person från referensorganisationerna till Näringslivsstrategiska programmet står på scenat.jpg

EU-prisat program

Utmärkelsen - Europeisk entreprenörsregion 2020

Alla kommuner i Göteborgsregionen samt ett 20-tal förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, fick priset för hur vi samverkat i framtagandet och i genomförandet av programmet. I juryns motivering lyfts att vi utgått från företagens inspel, att programmet är utmaningsdrivet och synliggörs i långsiktiga strategier och förväntade effekter. 

Till EU:s motivering
eerpris_logotype.png

Hör gärna av dig om du har frågor om programmet

Pia Areblad
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Näringslivsutveckling Regional utveckling