Batterifabriken: Detaljplanen är antagen

Göteborgs Stads kommunfullmäktige godkände igår kväll, den 18 augusti, detaljplanen för området i Torslanda där Northvolt och Volvo Cars planerar att anlägga sin batterifabrik. – Känns bra att vi passerar en viktig milstolpe i etableringen. Den här veckan har varit lite av en tentamensvecka för projektet, säger Björn Gustafsson, projektledare på Business Region Göteborg.

Den fjärde februari i år meddelade Northvolt och Volvo Cars sitt beslut att man valt Göteborg för att bygga sin gemensamma batterifabrik. Sedan dess har etableringsprocessen intensifierats. Ett stort arbete har lagts ned för att genomföra utredningar och inventeringar i samband med framtagandet av underlag för detaljplanen för den planerade verksamheten vid Pressvägen i stadsdelen Sörred.

Byggnadsnämnden tillstyrkte detaljplanen 21 juni och nu har den alltså antagits av både kommunstyrelsen och en helt enig kommunfullmäktige.

Hur känns det att passera den milstolpen?

– Fantastiskt roligt. Det är så många personer som har varit delaktiga och gjort ett stort och viktigt arbete med att få till alla utredningar som legat till grund för beslutet. Tack vare en bra dialog löpande med alla inblandade nämnder, myndigheter och inte minst exploatören själva, har processen kunnat löpa på enligt plan.

Dagens före kommunfullmäktige deltog du själv i kommunstyrelsens beslutsmöte. Berätta!

– Från Stadens projektorganisation deltog jag tillsammans med Henrik Kant och Per Osvalds båda från Stadsbyggnadskontoret. Vi fick många initierade frågor och hade bra diskussioner. Flera av de närvarande politikerna tackade för alla extra ansträngningar som har gjorts under framför allt sommaren för att hinna klart alla underlag och inventeringar.

Vad händer nu?

– Detaljplanens antagande och laga kraft är ju en förutsättning för att komma vidare och genomföra ytterligare utredningar och planering för att få bygglov och startbesked. Först då kan byggandet av anläggningen påbörjas.

Ja, när räknar ni med att byggstart kan ske?

– Om allt går som det är tänkt, vilket vi naturligtvis hoppas på, kommer bygglov och startbesked för projektet i början av 2023.

När kommer de första batterierna att levereras, förutsatt att allt går enligt plan?

– Bra fråga, och det är ju en fråga som Northvolt och Volvo Cars egentligen ska svara på, men den ursprungliga tidplanen indikerar att första etappen av anläggningen ska vara klar och i produktion under 2026.